Pakalpojumu iepirkuma ID Nr.: LUCFI 2017/2 - Rezultāti

Pakalpojumu iepirkuma ID Nr.: LUCFI 2017/2 Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 22300131, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija. Iepirkums tiek veikts PIL 8.2 panta kārtībā Kontaktpersona iepirkuma nolikuma jautājumos: Gints Rieksts, +371 22300131, gints.rieksts@lu.lv

Iepirkuma priekšmets

Paredzamā līgumcena bez PVN, EUR

Informācijas ievietošanas datums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iesniegto piedāvājumu skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma termiņš

Līgumcena, bez PVN, EUR

Iepirkums Kvalifikācija celšanas pasākumi LU CFI darbiniekiem”"

Paredzamais līguma izpildes termiņš: līdz 30 kalendārām dienām/ 2017.gada februāris

CPV kods:80570000-0 (Personāla attīstības mācību pakalpojumi).

Iepirkuma nolikums

Lēmums

Līgums

 

līdz 3000,00

19.01.2017

līdz 30.01.2017 plkst.
10:00

1

SIA “BUREAU VERITA LATVIA”

(Reģ. Nr. 50003304441)

31.01.2017 02.03.2017

  2381,40