Pakalpojumu iepirkuma ID Nr.: LUCFI 2017/1/ES - Rezultāti

Pakalpojumu iepirkuma ID Nr.: LUCFI 2017/1/ES Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 22300131, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija. Kontaktpersona iepirkuma nolikuma jautājumos: Gints Rieksts, +371 22300131, gints.rieksts@lu.lv Kontaktpersona tehniskās specifikācijas jautājumos: Jānis Kļaviņš, +371 29404742, janis.klavins@cfi.lu.lv

Iepirkuma priekšmets

Paredzamā līgumcena bez PVN, EUR

Informācijas ievietošanas datums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iesniegto piedāvājumu skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma termiņš

Līgumcena, bez PVN, EUR

ATKLĀTS KONKURSS "LU CFI laboratoriju korpusa telpu atjaunošana, telpas pārplānojot un pielāgojot pētniecības aprīkojuma un aparatūras uzstādīšanai, projektēšanas darbi"

Paredzamais līguma termiņš: līdz 300 kalendārām dienām.

CPV kods:71200000-0 (Arhitektūras un saistītie pakalpojumi)

Atklāta konkursa nolikums

Atklāta konkursa nolikums ar grozījumiem (08.02.2017)

Pielikums Nr.PTU1

Pielikums Nr.PTU2

Pielikums Nr.PTU3

Pielikums Nr.PTU4

Pielikums Nr.PTU5

Papildus informācija: 23.02.2017.plkst.10:00 tiek rīkota papildus līguma izpildes vietas apskate.

līdz 93000

19.01.2017

grozījumi 08.02.2017

līdz 27.02.2017 plkst.
13:00

Paziņojums IUB par iesniegšanu 27.02.2017

(ja nolikumā neparādās datuma izmaiņas, lūdzu spiežiet uz mājas lapas CTRL+R)

3

SIA "Livland Group"

 

Līgums#1

Līgums#1

Līgums#2

Lēmums

28.03.2017

04.04.2017. Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Līgumslēgšanu tiesību piešķiršana SIA "Livland Group", reģ.Nr. 40103754794, mob.26574346, info@livland.lv

  atbilstoši līgumā noteiktajam

  83800,00