LUCFI 2017/18/ERAF - Pārtraukts

Pakalpojumu iepirkuma ID Nr.:LUCFI 2017/18/ERAF Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 22300131, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija. Kontaktpersona iepirkuma nolikuma jautājumos: Gints Rieksts, +371 22300131, gints.rieksts@lu.lv Kontaktpersona tehniskās specifikācijas jautājumos: Valdis Korsaks,+37126437272, valdis.korsaks@cfi.lu.lv

Iepirkuma priekšmets

Paredzamā līgumcena bez PVN, EUR

Informācijas ievietošanas datums

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

Iesniegto piedāvājumu skaits

Līguma izpildītājs

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma termiņš

Līgumcena, bez PVN, EUR

LU CFI tīrtelpu apgādes sistēmas ar augstas tīrības tehnoloģiskajām gāzēm projektēšanas darbi

CPV kods: 71000000-8 (Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi)

Iepirkuma nolikums

 

 līdz 20000 EUR

22.09.2017

līdz 04.10.2017. plkst. 11:00

-Iepirkums pārtraukts, jo jāprecizē nolikuma prasības03.10.2017.

skatīt nolikumā