Iepirkums LUCFI 2017/10 - Pārtraukts

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); NM reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv 
Iepirkums "Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta darbinieku veselības apdrošināšana", id.nr. LUCFI 2017/10. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 16.02.2017. rīkojumu Nr. 1-v. Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma (PIL) 9 pantam.  
Iepirkuma priekšmets Paredzamā līgumcena Informācijas ievietošanas datums Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iesniegto piedāvājumu skaits Līguma izpildītājs Lēmuma pieņemšanas datums Līguma termiņš Līgumcena bez PVN, EUR
1.3.1. LU CFI darbinieku veselības apdrošināšana uz 1 (vienu) gadu no līguma noslēgšanas dienas saskaņā ar tehnisko specifikāciju. Lielāka vai vienāda ar 10000 eiro, bet mazāka par 42 000 eiro līdz 10.05.2017. pl.10 Iepirkums pārtraukts, jo nav iesniegti piedāvājumi un nepieciešams veikt izmaiņas nolikumā. 24.05.2017.
Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 66512200-4 (Veselības apdrošināšanas pakalpojumi)

Kontaktpersona iepirkuma nolikuma jautājumos:

Ieva Lācenberga-Rocēna, epasts: ievalr@cfi.lu.lv, +371 29141994

Iepirkuma nolikums  Iepirkuma nolikuma 1. pielikums  Iepirkuma nolikuma 2. pielikums  Iepirkuma nolikuma 3. pielikums  Lēmums