LUCFI 2017/1-izsole

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); NM reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv   Telpu noma. Nomas objekts telpas Nr.104.,105.,106., un 107. ar kopējo platību 99,2 m2, 1.stāvā ēkā Ķengaraga iela 8, Rīga.
Iepirkuma priekšmetsParedzamā līgumcenaInformācijas ievietošanas datumsPiedāvājumu iesniegšanas termiņšIesniegto piedāvājumu skaitsLīguma izpildītājsLēmuma pieņemšanas datumsLīguma termiņšLīgumcena bez PVN, EUR
Telpu noma. Nomas objekts telpas Nr.104.,105.,106., un 107. ar kopējo platību 99,2 m2, 1.stāvā ēkā Ķengaraga iela 8, Rīga.EUR 1,00 (viens eiro, 00 centi) (bez pievienotās vērtības nodokļa) par Nomas objekta vienu iznomātās platības kvadrātmetru mēnesī. 15.12.2017.02.01.2018.

Kontaktpersona iepirkuma nolikuma jautājumos:

Raitis Siatkovskis + 371 29459864

Ieva Lācenberga-Rocēna, epasts: ievalr@cfi.lu.lv, +371 29141994

Informācija par izsoli  Nomas tiesību izsoles rezultāti  Līgums