LUCFI_2017/07-1/ERAF Pagarināta pieteikšanās

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); PVN reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 22300131, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv. Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija. Iepirkums tiek veikts „Publisko iepirkumu likuma” (PIL) 9.panta 6.daļas kārtībā, piemērojot PIL 8.2 panta kārtību.
Iepirkuma priekšmetsParedzamā līgumcenaInformācijas ievietošanas datumsPiedāvājumu iesniegšanas termiņšIesniegto piedāvājumu skaitsLīguma izpildītājsLēmuma pieņemšanas datumsLīguma termiņšLīgumcena bez PVN, EUR
Elektroniskās komponentes prototipam Mazāka par 1000EUR 14.07.2017.līdz 27.07.2017. pl.12:00 3SIA “SENTIOS” (Reģ. Nr. 40103868193)28.07.2017.816,00

Kontaktpersona iepirkuma nolikuma jautājumos:

par tehnisko specifikāciju - Aivars Vembris, e-pasts: aivars.vembris@cfi.lu.lv,

un citiem jautājumiem - Ieva Lācenberga-Rocēna, epasts: ievalr@cfi.lu.lv, +371 29141994

Uzaicinājums  Uzaicinājums - pagarināts pieteikšanās termiņš  Rezultāti