jūnijs, 2021
Pirmdiena
Otdriena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
Setdiena
Svētdiena
jūnijs
jūnijs, 2021
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
14
.
30
līdz
16.30
LU CFI Zinātniskās padomes sēde
11. jūnijs, 2021. 14.30 - 16.30
LU CFI Zinātniskās padomes sēde
12
13
14
13
.
30
līdz
00.00
Promocijas darba priekšaizstāvēšana
14. jūnijs, 2021. 13.30 - 00.00
Promocijas darba priekšaizstāvēšana
15
16
12
.
30
līdz
00.00
Promocijas darba priekšaizstāvēšana
16. jūnijs, 2021. 12.30 - 00.00
Promocijas darba priekšaizstāvēšana
17
00
.
00
līdz
00.00
Attālinātā vasaras skola “Elektronisko un fotonisko ierīču mikro- un nanoizgatavošana”
17. jūnijs, 2021. 00.00 - 00.00
Attālinātā vasaras skola “Elektronisko un fotonisko ierīču mikro- un nanoizgatavošana”
18
00
.
00
līdz
00.00
Attālinātā vasaras skola “Elektronisko un fotonisko ierīču mikro- un nanoizgatavošana”
18. jūnijs, 2021. 00.00 - 00.00
Attālinātā vasaras skola “Elektronisko un fotonisko ierīču mikro- un nanoizgatavošana”
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
. jūnijs