Apvienotais LU Cietvielu fizikas institūta un LU Doktorantūras skolas "Funkcionālie materiāli un nanotehnoloģijas" zinātniskais seminārs 9. februārī, plkst. 13.00

Semināra tēma: "Vakcīnu izstrādes tehnoloģijas".

Lektors: LU Bioloģijas fakultātes profesors Kaspars Tārs (Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs).

Semināra valoda: latviešu