Pirmais solis projekta sagatavošanā - ideja uz papīra

Semināra plāns:

  1. Andris Šternbergs,  Ievads - 5min.
  2. Jānis Ancāns& Timurs Safiuļins,  Horizon Europe uzsaukumi un projektu pieteikumu sagatavošanas specifika (tai.skaitā  Widening)  - 20 min + 10 min (atbildes uz jautājumiem).
  3. Ilze Aulika,  Kopā uz Horizon Europe un citiem projekta finansējuma avotiem -  15 min + 5 min atbildes uz jautājumiem).
  4. Papildu jautājumi.