No 3. novembra līdz 8. decembrim gandrīz katru trešdienu plānoti LU CFI Zinātniskie semināri ar mērķi iezīmēt un pārrunāt vīziju pētījumiem un projektiem CFI stratēģiskajos virzienos - aktuālo situāciju, plānotās darbības, nepieciešamos resursus, kā arī aktivizēt jaunas idejas un ierosmes  starplaboratoriju, starpinstitūciju un starptautiskai sadarbībai.

 

3. novembra seminārā (Fotonika un Elektronika) iekļautās tēmas:

  • Uzstādījums  CFI 2021.gada zinātnisko semināru ciklam. Runātāji - A. Šternbergs, E.Kalniņa.
  • Organisko materiālu iegūšanas tehnoloģijas. Materiālu raksturošanas metodika un aprīkojums, pakalpojumu iespējas. Mācību programmu attīstīšana laboratorijā. Runātājs - A. Vembris.
  • Polimēru fotonikas platforma. Nelineārā optika. Runātāji - M.Rutkis, A. Bundulis,  G.Mozoļevskis.
  • Funkcionākās plānās kārtiņas un pārklājumi pielietojumiem elektronikā un fotonikā (izgatavošanas tehnoloģijas, Ga2O3, D2 structures u.c.). Runātāji - J.Purāns, B.Poļakovs.
  • Redzes optika. Jaunas paaudzes viļņu frontes sensori (izmantojot kodētās difrakcijas struktūras metodi). Runātāji - M.Ozoliņš, V.Karitāns, S. Fomins.
  • Kopējā diskusija