2. martā, 13.00 notiks apvienotais LU Cietvielu fizikas institūta un LU Doktorantūras skolas "Funkcionālie materiāli un nanotehnoloģijas" zinātniskais seminārs.

Semināra tēma: "Ieskats par datu pārvaldības plāniem (DMP)".

Lektore: Latvijas Universitātes Bibliotēkas Krājuma izmantošanas un attīstības departamenta galvenā bibliotekāre un OpenAIRE Nacionālā atvērtās piekļuves dienesta koordinatore Gita Rozenberga.

Tīmekļsemināra dalībnieki uzzinās par datu pārvaldības plāna veidošanu, tā būtību, no kā tas sastāv, kā to veidot, kur noskaidrot nepieciešamo informāciju, kas ir jāparedz plānā, kā arī kādi rīki un citas iespējas tiešsaistē ir pieejamas, lai atvieglotu datu pārvaldības plāna izveidi.

Semināra valoda: latviešu