2022. gada 19. janvārī, 13.00 notiks apvienotais LU Cietvielu fizikas institūta un LU Doktorantūras skolas "Funkcionālie materiāli un nanotehnoloģijas" zinātniskais seminārs "Zinātnes ētika".

Semināra laikā tiks aplūkoti

  1. Pētījumu plānošanas un īstenošanas ētiski aspekti
  2. Zinātniskās publicēšanas ētika
  3. Zinātnieks un sabiedrība: zinātnes komunikācijas ētika.

Lekciju lasīs LU Medicīnas fakultātes asoc. prof. Signe Mežinska. Viņa ir Ieguvusi maģistra grādu filozofijā (LU), MSc grādu bioētikā (Union Graduate College, ASV) un socioloģijas doktora grādu veselības un slimības socioloģijā (RSU). Kopš 2016. gada arī LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta vadošā pētniece.

Pētnieciskās intereses – zinātnes ētika, biomedicīnas pētījumu ētika, reprodukcijas ētika, biotehnoloģiju ētiskie aspekti, ārsta un pacienta attiecības, medikamentu reklāmas ētiskie aspekti, zāļu pieejamība.

Signe Mežinska ir UNESCO Starptautiskās bioētikas komitejas priekšsēdētāja vietniece, LU Dzīvības un medicīnas zinātņu ētikas komitejas priekšsēdētāja, Latvijas Centrālās Medicīnas ētikas komitejas locekle. Aktīvi darbojas kā Eiropas Komisijas H2020 projektu ētikas eksperte un PVO ētikas eksperte.

Semināra valoda: latviešu.