No 3. novembra līdz 8. decembrim gandrīz katru trešdienu plānoti LU CFI Zinātniskie semināri ar mērķi iezīmēt un pārrunāt vīziju pētījumiem un projektiem CFI stratēģiskajos virzienos - aktuālo situāciju, plānotās darbības, nepieciešamos resursus, kā arī aktivizēt jaunas idejas un ierosmes  starplaboratoriju, starpinstitūciju un starptautiskai sadarbībai.

 

13. decembra seminārā (Biomedicīnas tehnoloģijas) iekļautās tēmas:

  • Atskats uz iepriekšējo semināru rezultātiem. Runātāji - A. Šternbergs, E.Kalniņa.
  • Mikrofluīdika; Organ-on-a-chip. Lab-on-a-chip;  Spinoff: CellBox.  Starpinstitucionālā un starptautiskā sadarbība (BMC, RSU,OSI, RISE, u.c.). Runātāji - Dr.sc.Ing. Gatis Mozoļevskis, Laboratorijas vadītājs un vadošais pētnieks, Elektronisko un fotonisko ierīču prototipēšanas laboratorija LU CFI
  • Antiviral, antifungal, anticovid coatings, materials for specific LEDs. Starpinstitucionāls projekts  (LU, RTU). Runātāji - Dr.habil.phys.Juris Purāns, laboratorijas vadītājs un vadošais pētnieks un Viktors Vibornijs, inženieris, Plāno kārtiņu laboratorija LU CFI; Dr.phys.Ilze Aulika, MATERIZE Pārdošanas daļas klientu risinājumu vadītāja
  • Biomarķeri. Runātāji - Dr.phys.Jurģis Grūbe, vadošais pētnieks un Guna Doķe pētniece, Spektroskopijas laboratorija LU CFI
  • Kopējā diskusija