No 3. novembra līdz 8. decembrim gandrīz katru trešdienu plānoti LU CFI Zinātniskie semināri ar mērķi iezīmēt un pārrunāt vīziju pētījumiem un projektiem CFI stratēģiskajos virzienos - aktuālo situāciju, plānotās darbības, nepieciešamos resursus, kā arī aktivizēt jaunas idejas un ierosmes  starplaboratoriju, starpinstitūciju un starptautiskai sadarbībai.

 

10. novembra seminārā (Elektronika. Sensori.) iekļautās tēmas:

  • Semināra mērķi un uzstādījums.  Dr.phys. Anatolijs Šarakovskis, CFI Spektroskopijas laboratorijas vadītājs un vadošais pētnieks; Dr.habil.phys. Andris Šternbergs, CFI direktora vietnieks zinātniskajā darbā; Edīte Kalniņa, CFI Personāla attīstības speciāliste.
  • Funkcionākās plānās kārtiņas un pārklājumi pielietojumiem elektronikā un fotonikā (izgatavošanas tehnoloģijas, Ga2O3, 2D structures u.c.).  Dr.habil.phys. Juris Purāns, CFI Plāno kārtiņu laboratorijas vadītājs un vadošais pētnieks;  Ph.D. Edgars Butanovs un Dr.phys. Boriss Poļakovs, CFI Plāno kārtiņu laboratorijas vadošie pētnieki.
  • Materiāli gāzu, temperatūras u.c. sensoriem (ieskaitot up-conversion, luminescences) Dr.phys. Anatolijs Šarakovskis, CFI Spektroskopijas laboratorijas vadītājs un vadošais pētnieks; Dr.phys. Guna Krieķe, CFI Spektroskopijas laboratorijas pētniece.
  • Jaunas tehnoloģijas materiālu izgatavošanai sensoriem un displejiem (ceļa zīmēm). Gaismas vadu sensori.  Multifunkcionālie sensori uz grafēna. Ph.D. Aleksejs Zolotarjovs, Optisko materiālu laboratorija, pētnieks; Dr.phys. Krišjānis Šmits, Materiālu morfoloģijas un struktūras pētījumu laboratorijas vadītājs un vadošais pētnieks; Dr.habil.phys. Linards Skuja, Optisko materiālu laboratorijas vadošais pētnieks.
  • Kopējā diskusija