No 3. novembra līdz 8. decembrim gandrīz katru trešdienu plānoti LU CFI Zinātniskie semināri ar mērķi iezīmēt un pārrunāt vīziju pētījumiem un projektiem CFI stratēģiskajos virzienos - aktuālo situāciju, plānotās darbības, nepieciešamos resursus, kā arī aktivizēt jaunas idejas un ierosmes  starplaboratoriju, starpinstitūciju un starptautiskai sadarbībai.

 

1. decembra seminārā (Enerģētika) iekļautās tēmas:

  • Semināra mērķi un uzstādījums.  Dr.phys. Anatolijs Šarakovskis, CFI Spektroskopijas laboratorijas vadītājs un vadošais pētnieks; Dr.habil.phys. Andris Šternbergs, CFI direktora vietnieks zinātniskajā darbā; Edīte Kalniņa, CFI Personāla attīstības speciāliste.
  • Alternatīvās enerģijas iegūšanas avoti (Saules šūnas, ūdeņraža enerģētika, CO2 pārstrāde sintētiskajos ogļūdeņražos (COEXIDE), termoelektrība, pjezoelektriķi).
    Dr.phys. Aivars Vembris, CFI Organisko materiālu laboratorijas vadītājs, vadošais pētnieks; Pēteris Lesničenoks CFI Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorijas pētnieks; Dr.phys.Mārtiņš Rutkis un Dr.phys.Kaspars Pudžs, CFI Organisko materiālu laboratorijas vadošie pētnieki;  Dr.phys.Ēriks Birks,CFI Segnetoelektrisko materiālu laboratorijas vadītājs un vadošais pētnieks
  • Enerģijas uzkrāšana. Materiāli litija un nātrija jonu baterijām. Dr.phys. Gints Kučinskis, CFI Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorijas vadītājs un vadošais pētnieks; Dr.chem. Gunārs Bajārs, CFI Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorijas vadošais pētnieks, Asoc.prof.Dr.chem.Guntars Vaivars, CFI Ķīmijas tehnoloģiju laboratorijas vadītājs un vadošais pētnieks
  • Enerģijas ekonomiska un efektīva izmantošana – OLED, funkcionālie pārklājumi  «gudrajiem logiem»- (Twinning projekts). Dr.phys. Aivars Vembris, CFI Organisko materiālu laboratorijas vadītājs, vadošais pētnieks; Dr.habil.phys.Juris Purāns, CFI Plāno kārtiņu laboratorijas vadītājs, vadošais pētnieks.
  • Kopējā diskusija