Optical properties of Plasma Electrolytic Oxidation coatings on aluminium alloy surface

Doktorantūras skolas “Funkcionālie materiāli un nanotehnoloģijas” zinātniskajā seminārā uzstājās Aleksejs Zolotarjovs no Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta. Seminārs notika angļu valodā.

Plazmas elektrolītiskā oksidēšana (PEO) ir process biezu (daži desmiti mikronu), cietu un ķīmiski izturīgu oksīdu pārklājumu veidošanai uz metāla virsmām. Gadu desmitiem šo procesu pēta gan zinātnieki, gan industrijas speciālisti zemo ekspluatācijas izmaksu un vienkārša ražošanas procesa dēļ. Pateicoties procesa mainīgo parametru daudzumam, pēdējos pāris gados ātri attīstās jaunas PEO iespējas: intensīvi tiek pētīta pārklājumu bioloģiskā saderība, antibakteriālās, fotoelektriskās, fotokatalīzes un citas īpašības.

Šajā darbā tiek pētīti PEO pārklājumu luminiscences īpašību dažādie aspekti. Tiek pētītas gan procesa modifikācijas iespējas, gan praktiskie pielietojumi, pievēršot īpašu uzmanību korelācijai starp sintēzes parametriem un pārklājumu optiskajām īpašībām.

Šajā darbā ir apskatītas trīs galvenās tēmas:

  • Oksīda struktūras leģēšana ar luminiscenci ietekmējošiem elementiem
  • Dozimetram līdzīgu pārklājumu izgatavošana un to pielietojamības novērtēšana
  • Leģēta stroncija alumināta kompleksa oksīda struktūras sintēze, tādējādi izveidojot ilgstošus fosforescējošus pārklājumus

Kopā ar citām PEO īpašībām: izcilu cietību, lielisku adhēziju, ķīmisko stabilitāti un ātru ražošanas procesu, pievienotās luminiscences īpašības var pavērt plašas pielietojuma iespējas esošajās un jaunizveidotajās jomās.

 

Tēzes:

  1. Alumīnija oksīda PEO pārklājumu leģēšanu var panākt trīs veidos: leģējot metāla pamatni; izmantojot trīspakāpju poru aizpildīšanas procesu vai pievienojot elektrolītam nepieciešamās vielas.
  2. PEO process ir piemērots ar oglekļa vai hroma atomiem leģēta alumīnija oksīda veidošanai, palielinot termostimulētās luminiscences intensitāti un tādējādi padarot materiālu daudzsološu jonizējošā starojuma detektēšanai.
  3. PEO procesu var izmantot kā efektīvu alternatīvu cietvielu reakcijai kompleksu oksīdu fosforiscento pārklājumu ražošanā.