ZnMgO plānās kārtiņas dziļa ultarvioletā starojuma sensoru pielietojumam – struktūra un optiskās īpašības

Šajā seminārā uzstājās Ramūnas Nedzinskas (LU CFI) ar tēmu ZnMgO plānās kārtiņas dziļa ultarvioletā starojuma sensoru pielietojumam – struktūra un optiskās īpašības. Seminārs angļu valodā.

17. februārī Dr. Ramūnas Nedzinskas LU CFI tiešsaistes seminārā stāstīja par jaunākajiem tehnoloģiskajiem sasniegumiem ZnMgO epitaksiālās audzēšanas jomā, ilustrējot funkcionālā trīskāršā sakausējuma ZnMgO strukturālās un optiskās īpašības. Seminārā tika demonstrētas raksturīgās rentgenstaru difraktogrammas (XRD), kā arī transmisijas un skenējošā  elektronu mikroskopa (TEM/SEM) attēli. Tika aplūkotas vairākas svarīgas optiskās raksturošanas metodes (piemēram, absorbcija, fotoluminiscence, elipsometrija), īpašu uzmanību pievēršot ļoti jutīgai modulācijas spektroskopijai, kas ļauj izpētīt zonu sīkstruktūru. Turklāt tika demonstrēta uzlabota aizliegtās zonas enerģijas noteikšanas tehnika.