2018/2019 gada Studentu un Jauno Zinātnieku projektu vadītāji ar atskaitēm.

4.decembrī plkst. 13:00, LU CFI, Ķengaraga ielā 8, 2.stāva zālē LU CFI zinātniskā semināra laikā uzstāsies 2018/2019 gada Studentu un Jauno Zinātnieku projektu vadītāji ar atskaitēm.

  • Mārtiņš Zubkins          Plāno kārtiņu izgatavošana ar reaktīvo magnetrono izputināšanu pie kriogēnas temperatūras
  • Inga Jonāne                 Rezonanses rentgenstaru emisijas spektroskopija CuMo1-xWxO4 pētījumiem
  • Guna Doķe                   Ilgstoša pēcspīdēšana īsviļņu infrasarkanajā spektra apgabalā ar retzemju elementu joniem aktivētā MgGeO3 materiālā
  • Edgars Butanovs        1D nanostruktūru izmantošana rentgenstaru detektēšanā

15 min pārtraukums

  • Virgīnija Vītola            Tuneļluminiscences pētījumi ilgi spīdošā SrAl2O4: Eu, Dy materiālā
  • Ainārs Knoks              Ar grafēna kvantu punktiem leģētu anodisko TiO2 nanocaurulīšu iegūšana un izpēte fotokatalītiskai CO2 reducēšanai
  • Halil Arslan                  Ar itriju dopētas ZnO plānās kārtiņas un daudzslāņu struktūras
  • Elīna Pavlovska          Luminiscences procesi ar erbiju aktivētā bārija lutēcija fluorīdā un to atkarība no temperatūras un erbija jonu koncentrācijas