EPR spektroskopijas jaunie apvāršņi LU CFI

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta zinātniskais seminārs 11. decembrī plkst. 14:00, LU CFI, Ķengaraga ielā 8, 2.stāva zālē Dr.phys. Andris Antuzevičs (LU CFI) .

Elektronu paramagnētiskā rezonanse (EPR) ir spektroskopijas metode paramagnētisku centru detektēšanai un raksturošanai dažādos materiālos. Kopš 2019. gada jūnija LU CFI EPR spektrometrs ir modernizēts uz Bruker ELEXSYS-II E500 CW sistēmu, ar kuru ir iespējami:

  • X-joslas (≈ 9 GHz) CW-EPR eksperimenti dažādās temperatūrās (4 K – istabas temperatūra);
  • Q-joslas (≈ 34 GHz) CW-EPR eksperimenti dažādās temperatūrās (4 K – istabas temperatūra);
  • X-joslas (≈ 9 GHz) CW-ENDOR eksperimenti dažādās temperatūrās (4 K – istabas temperatūra).

Seminārā tiks skaidroti EPR spektroskopijas pamatprincipi, koncentrējoties uz piemēriem, kas ir aktuāli cietu vielu pētījumos. Klātesošie tiks iepazīstināti ar jaunās sistēmas iespējām, paraugu prasībām priekš EPR mērījumiem, kā arī vadlīnijām mērījumu veikšanā.

Latvian Council of Science, project “Novel transparent nanocomposite oxyfluoride materials for optical applications”, project No. LZP-2018/1-0335, is gratefully acknowledged.