IT tehnoloģijas (jaunā) zinātnieka ikdienas darbā

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta, Doktorantūras skolas „Funkcionālie materiāli un nanotehnoloģijas” zinātniskais seminārs uzstājās Dr. Aleksejs Kuzmins (LU CFI).

Darba seminārs tiks veltīts trim jautājumiem:

  • zinātnieku un rakstu datubāzes (datubāzes lietošana, svarīgie momenti),
  • ko nozīmē “atvērta piekļuve” (Open Access),
  • praktiskie aspekti rentgendifrakcijā.

Seminārs ir paredzēts jaunajiem zinātniekiem (bakalauriem, maģistriem un doktorantiem), lai palīdzētu viņiem ikdienas darbā.