Elektronu mikroskopija, tās attīstības iespējās CFI un Cietvielu radiācijas fizikas laboratorijā dažās zinātniskajās aktivitātēs iegūtie rezultāti

Dr.phys. Krišjānis Šmits (LU CFI Cietvielu radiācijas fizikas laboratorija) TEM mikroskops LU CFI darbojas jau 2 gadus un šajā laikā apgūtas paraugusagatavošanas un mērījumu metodes. Seminārā būs īss ieskats visvairākizmantotajās pētījumu metodēs un iegūtie rezultāti. Parādīti daži praktiskopētījumu rezultāti un mikroskopa iespēju robežas. Pa šo laiku ir bijusi arī iespējaveikt pētījumus izmantojot Tartu esošo Titan Themis TEM mikroskopu, kuram iruzstādīt Cs korektors. Tas ļauj salīdzināt abu iekārtu iespējas un vērtēt dažupapildinājumu lietderību un nepieciešamību LU CFI elektronu mikroskopijasaprīkojumam. Apskatīsim šī aprīkojumaattīstības iespējas un kāda varētu būt esošā TEM uzlabošana un tā optimālaisaprīkojums (HAADF, EELS un CL). Cietvielu fizikas laboratorijā veicamajos pētījumos izmanto pārsvarāluminiscentās metodes, kuras papildina ar elektronu mikroskopijā iegūtoinformāciju. Pētāmo materiālu klāsts ir plašs, tomēr šobrīd galvenokārt veicdažādu oksīdu un komplekso oksīdu luminiscento īpašību izpēti. Semināraietvaros apskatīsim dažus pētījumus un to rezultātu publikācijas, kuras tapušaspēdējos divos gados. Galvenokārt seminārā tiks apskatīti šādi pētījumi un rezultāti:
  • NV centru izveide dimantos ar TEM un luminiscences pētījumi;
  • Reto zemju spektroskopija kristāliskās apkārtnes un defektu izpētē cirkonijadioksīdā;
  • Lādiņu kompensācija un ietekme uz lantanaīdu luminiscenci cirkonijadioksīdā;
  • Plazmas elektrolītiskās oksidācijas ceļā iegūto pārklājumu luminiscentāsīpašības;
  • Ilgi spīdoši cirkonija dioksīda un hafnija dioksīda materiāli.