III grupas elementu nitrīdi (AlN, hBN) – materiāli gāzu detektoriem

Dr.habil.phys. B. Bērziņa (LU CFI Platzonu materiālu laboratorija) Jau daudzu gadu garumā LU CFI Platzonu materiālu laboratorijā ir pētīta AlN un hBN dabīgo defektu radīta luminescence. Ir pētīti luminiscences un tās ierosmes spektri temperatūru rajonā no 8 K līdz 300 K, luminiscences kinētika, materiālu infrasarkanās gaismas absorbcija uc. Ir atrasts, ka šiem materiāliem ir raksturīga zila luminescence, kas atbilst 400 nm spektrālam rajonam, un šīs luminescences intensitāte ir jutīga pret paraugu aptverošo vidi – tās intensitāti samazina skābekļa gāzes klātbūtne. Tas ļauj hBN un AlN pieskaitīt to materiālu grupai, kas ir izmantojami optisko skābekļa gāzes detektoru izveidei. Lai izprastu zilās luminiscences dabu (mehānismus, par to atbilstošos defektus uc.), hBN un AlN materiālos vispusīgi tika pētītas zilās luminiscences īpašības. hBN materiālā ir izdevies noteikt luminiscences mehānismus un attiecīgos pašvielas defektus, kas varētu būt atbildīgi par šo luminiscenci. Šo luminiscenci var saistīt ar F centru spīdēšanu. Materiāliem ir pētīti skābekļa gāzes jutību raksturojoši parametri, kas ir izrādījušies atbilstoši vēlamajiem.