LU CFI zinātnisko semināra laikā norisināsies Studentu un Jauno zinātnieku grantu pieteicēju uzstāšanās

Dmitrijs Bočarovs: "ScF3 negatīvās termiskās izplešanās pētīšana izmantojot molekulāro dinamiku no pirmajiem principiem" Andrejs Gerbreders: "Virsmas reljefa fotorezista izstrāde uz mazmolekulāro azobenzola savienojumu bāzes" Aivars Vembris: "Organiskā cietvielu lāzera ar zemu ierosmes enerģiju izveide" Edgars Nitišs: "Hibrīdu TiO2/polimēra viļņvadu pētījumi" Varis Karitāns: "Šaka-Hartmana aberometrijas izmantošana polimērā izstrādāta tīklenes modeļa un dzīvas acs tīklenes biezuma mērījumiem" Jurģis Grūbe: "NaLaF4 materiāla pilnveidošana infrasarkanā starojuma pārveidei zilajā un ultravioletajā starojumā" Roberts Zabels: "Struktūras un deformācijas procesu izpēte amorfā oglekļa/metāla nanokompozītos antifrikcijas pielietojumiem" Krišjānis Šmits: "Jaunie infrasarkanie luminiscentie materiāli praktiskajiem pielietojumiem"