Gāzu molekulas amorfā silīcija dioksīdā: izcelsme, difūzija, spektroskopiskās īpašības un ietekme uz materiāla īpašībām

Dr.habil.phys. Linards Skuja (LU CFI Amorfo materiālu spektroskopijas laboratorija) Amorfais silīcija dioksīds – saukts arī par stiklveida SiO2 , vai (populāri, betnekorekti) par "kvarca stiklu" (angl. amorphous SiO2, glassy silica, fused quartz) ir viens no vissvarīgākajiem optiskajiem materiāliem pielietojumos, kurosnepieciešami optiskie elementi, ko raksturo:
 • ļoti zemi gaismas zudumi piem., optiskie šķiedru gaismas vadiinformācijas pārraidei;
 • spēja pārvadīt augstas jaudas nepārtrauktu vai impulsveidalāzerstarojumu: materiālu apstrāde, medicīna, (kodol) enerģētika;
 • laba caurlaidība spektra ultravioletajā (UV) un vakuuma UV rajonos:lēcas, ultravioletā starojuma avoti, spektroskopisko instrumentudetaļas;
 • noturība pret radiāciju: kodolenerģētika, kosmiskā tehnika.
Šīs amorfā SiO2 īpašības praksē galvenokārt ietekmē nevis tīri elektronuprocesi, bet foto/radio-ķīmiskas reakcijas ar nelielām gāzu molekulām, kas variebūvēties starpmezglu telpās starp SiO4 tetraedriem. Seminārā tiks aplūkotaspašlaik zināmo starpmezglu gāzu molekulu īpašības SiO2, to ietekme uzmateriāla īpašībām un CFI pētījumi šajā jomā(*):
 • Ūdeņradis H2
 • Skābeklis O2 (*)
 • Ozons O3 (*)
 • Slāpeklis N2
 • Hlors Cl2 (*)
 • Hlorūdeņradis HCl
 • Fluors F2(?)