MARIJAS SKLODOVSKAS-KIRĪ STIPENDIJAS JAUNAJIEM ZINĀTNIEKIEM. COST AKTIVITĀTES.

Ligita Liepiņa (VIAA Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta Pētniecības starptautisko programmu nodaļa). Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktās aktivitātes ne tikai nodrošinastipendijas visos pētnieku karjeras posmos – gan doktorantiem, ganpieredzējušiem pētniekiem – bet arī veicina starptautisko, starpnozaru unstarpdisciplināro mobilitāti. Tās ļauj augstskolām un zinātniskajām iestādēmuzņemt talantīgus ārzemju pētniekus un izveidot stratēģiskas partnerattiecībasar vadošajām institūcijām visā pasaulē. Referātā tiks sniegta informācija par stipendijām jaunajiem zinātniekiem,veidlapām un to aizpildīšanu un galvenajiem nosacījumiem, kas tiek vērtēti. Tikssniegta arī informācija par pārējām iespējām Marijas Sklodovskas-Kirī aktivitātēsun to izmantošanu. Neliels ieskats EURAXESS portālā. Referāta otrajā daļā tiks sniegta informācija par COST aktivitātēm uniespējām, ko tās sniedz.