Z-scan metodes pielietojums materiālu nelineāri optisko īpašību pētīšanai

Arturs Bundulis (LU CFI Organisko materiālu laboratorija) Strauji attīstoties optisko tehnoloģiju pielietojumiem telekomunikāciju nozarē,ir nepieciešama plašāka izpratne par materiālu nelineāri optiskajām (NLO) īpašībām un to saistību ar molekulu uzbūvi. Kā piemērus var minēt divfotonu absorbciju un Kerra efektus, kuri ir jāņem vērā, veidojot iekārtas optisko signālu jaudas kontrolēšanai, datu saglabāšanai un optiskā signāla modulēšanai. Lai noteiktu divfotonu absorbcijas koeficientu un nelineārās gaismas laušanas koeficientu var tikt izmantota “z-scan” metode. “Z-scan” metodes gadījumā paraugu pētniecībai tiek izmantots safokusēts lāzera stars. Paraugu novieto lāzera stara ceļā un virza cauri fokusam. Analizējot lāzera stara intensitātes un formas izmaiņas, ir iespējams noteikt NLO efektu koeficientus. Pateicoties šīs metodes vienkāršībai un precizitātei, tā ir viena no populārākajām metodēm trešās un augstāku kārtu NLO efektu pētīšanai. Šajā referātā tiks pastāstīts par divfotonu absorbciju, Kerra efektu un “z-scan” metodi. Tiks demonstrēti iegūtie rezultāti analizējot dimethilaminobenziliden-1,3-indandions (DMABI) un tā atvasinājumus.