Optiskās kvarcu šķiedras ražošanas īpatnības SIA Ceramoptec uzņēmumā

Andrejs Griščenko, Attīstības nodaļas vadītājs, Ķīmijas doktors, Dmitrijs Saharovs, Laboratorijas vadītājs Attīstības nodaļā, Fizikas doktors SIA „Ceram Optec” Uzņēmums SIA „Ceram Optec” apvienoja pilnu spēka optiskās šķiedras izstrādājumu ražošanas ciklu. Dotais cikls ietver sevī sagataves uzkausēšanu, šķiedras vilkšanu, tehniskā un mediciniskā rakstura produktu izgatavošanu. Tiek apspriesti uzņēmuma darbības pamatvirzieni. Atšķirīga uzņēmuma īpatnība ir divu fluorēta kvarca uzkausēšanas tehnoloģiju izmantošana sagatavju ražošanai (POVD, PCVD). Šīs tehnoloģijas ļauj kāpināt silicija oksīda slāņus ar dažādu fluora saturu. Fluora koncentrācija var būt izvēlēta no nulles līdz 9at%, kas atbilst skaitliskajai apertūrai 0.3. Procesa īpatnības plazmā ir uzkausējamo slāņu veidošanās nelīdzsvarots raksturs un iespēja palielināt fluora saturu kvarcā vairāk nekā trīs reizēs salīdzinot ar uzkausēšanu ar liesmas metodēm. Pēc literatūras datiem maksimālā fluora koncentrācija, kas ir sasniedzama ar liesmas metodēm ir 2,5at%, kas atbilst skaitliskajai apertūrai 0.15 [1]. Tiek apspriestas un salīdzinātas fluorēta kvarca uzkausēšanas tehnoloģijas. Pieaug pieprāsījums pēc ultraviolētajā spektra apgabalā strādājošo kvarca šķiedrām un izstrādājumiem, tādējādi tiek izvirzītas prasības izturībai pret destruktīvo UV starojuma ietekmi, tā saucamai solarizācijai. Tiek apspriests šķiedras zudumu pieaugums ekspluatācijas gaitā, zudumu rašanās mehānismi un to atkarība no kvarca stikla sastāva, apstrādes metodēm. SIA „Ceram Optec” uzņēmums cenšas nepārtraukti uzlabot ražošanas procesus un savu produkciju. Tiek apspriesti uzņēmuma attīstības pamatvirzieni. 1. Abe k. Fluorine doped silica for optical waveguides. II European Conference on Optical Communication. Paris, 1976.p.59-61.