Alumīnija virsmas elektrolītiskā oksidēšana plazmā: realizācija un jaunie pielietojumi

BSc. Aleksejs Zolotarjovs (LU CFI Cietvielu radiācijas fizikas laboratorija) Vairākas pārklājumu veidošanas metodes tiek izmantotas alumīnija un citu metālu virsmas ķīmisko un mehānisko īpašību uzlabošanai, viena no tām ir elektrolītiskā oksidēšana plazmā (PEO). Metode ir līdzīga plaši pazīstamam metālu anodēšanas procesam, bet tiek izmantots lielāks spriegums lokālās izlādes (plazmas) panākšanai. Ar PEO metodi var iegūt biezus (1 – 100 μm) oksīdu pārklājumus, kā arī modificēt tos, mainot elektrolītu sastāvu. Izveidota iekārta PEO procesa realizēšanai, kā arī datorprogrammu komplekts iekārtas vadībai un procesa kontrolei. Veikti morfoloģijas, struktūras, sastāva un optisko īpašību pētījumi (EDX, XRD, SEM, FTIR, mikrocietība, pārklājumu luminiscence, plazmas emisijas spektroskopija) gan PEO procesā, gan anodēšanas procesā iegūtiem alumīnija oksīdu pārklājumiem. Parādīts, ka ir iespējams iegūt ar eiropiju (Eu2+, Eu3+) joniem leģētu alumīnija oksīdu pārklājumus ar izteiktu šo jonu luminiscenci. Seminārā tiks aplūkotas PEO metodes īpašības, tehniskā realizācija, iegūto pārklājumu pētījumu rezultāti un jauno pielietojumu iespējas. Pētījums veikts sadarbībā ar Elgootech ltd.