Inducētā absorbcija PLZT keramikā

Mārtiņš Vanks (LU CFI) Svina lantāna cirkonāts-titanāts (PLZT) ir divu savienojumu - PbTiO3 un PbZrO3 cietais šķīdums, kurš aktivēts ar La. Pievienojot La3+jonus vairāk par 3% no Pb satura, no materiāla var izgatavot optiski caurspīdīgu keramiku. PLZT materiāla pielietojumu loks ir ļoti plašs – aktuātori, lāzeru aktīvā vide, elektriskie slēdži u.c PLZT keramikā var būt dažādi defekti. Gaismas, vai arī jonizējošā starojumu ietekmē var tikt mainīts defektu lādiņu stāvolis, par to netieši liecina optiski stimulējama PLZT materiāla izmēru izmaiņa, kuru izmanto aktuātoros. Defektu lādiņu stāvokļa izmaiņa var būt cēlonis inducētajai optiskajai absorbcijai. PLZT keramikā inducētās optiskās absorbcijas pētījumu rezultāti varētu tikt izmantoti, lai pilnveidotu materiāla pielietošanu un kā arī varētu tikt izmantoti atomāra līmeņa defektu identifikācijai. Seminārā tiks aplūkoti elektronu inducētās īsi dzīvojošās absorbcijas un rentgenstaru inducētās absorbcijas spektri spektrālajā reģionā no 1eV līdz 3,1eV, kas sastāv no vairākām absorbcijas joslām. Pētījumā izdevies reģistrēt elektronu inducēto absorbciju stacionārā režīmā (90K), kas parāda, ka PLZT keramikā eksistē ļoti stabili absorbcijas centri, no kuriem daļa visticamāk, ir svina Pb+ un Pb2+centri. Reģistrēta īsi dzīvojošās absorbcijas atkarība no temperatūras, no kuras iegūta mazāk stabilo absorbcijas centru (Ti3+O2-x tipa centru) termiskās aktivācijas enerģija. Novērota absorbcijas augšana pēc elektrona kūļa impulsa beigām, kas norāda uz lādiņnesēju migrāciju, līdz tie nonāk ķerājcentros.