Marijas Sklodovskas- Kirī stipendijas jauniem zinātniekiem

Ligita Liepiņa (VIAA Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departamenta Pētniecības starptautisko programmu nodaļa) Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktās aktivitātes ne tikai nodrošina stipendijas visos pētnieku karjeras posmos – gan doktorantiem, gan pieredzējušiem pētniekiem – bet arī veicina starptautisko, starpnozaru un starpdisciplināro mobilitāti. Tās ļauj augstskolām un zinātniskajām iestādēm uzņemt talantīgus ārzemju pētniekus un izveidot stratēģiskas partnerattiecības ar vadošajām institūcijām visā pasaulē. Referātā tiks sniegta informācija par stipendijām jaunajiem zinātniekiem jaunajam projektu iesniegšanas konkursam ar termiņu 2015.gada 10. septembris, dalībnieku portālu, veidlapām un to aizpildīšanu un galvenajiem nosacījumiem, kas tiek vērtēti. Tiks sniegta arī informācija par pārējām iespējām Marijas Sklodovskas- Kirī aktivitātēs un to izmantošanu. Neliels ieskats EURAXESS portālā.