EURO­fusion­ programmas pētījumu projekta AETA atklāšana 2019

2019. gada 18. janvārī, piedaloties ārzemju kolēģiem, LU Cietvielu fizikas institūtā notika EURO­fusion­ programmas pētījumu projekta “Optisko un dielektrisko materiālu defektu attīstības un struktūras nesakārtotības progresīvie eksperimentālie un teorētiskie pētījumi pielietojumam kodolsintēzes reaktoros”- AETA (Advanced experimental and theoretical analysis of defect evolution and structural disordering in optical and dielectric materials for fusion applications) atklāšana.

EUROfusion programmas ietvaros tiek meklēti inovatīvi projekti ar jaunu pieeju dažādu jautājumu risināšanai, kuri spēj ievērojami palīdzēt EUROfusion programmai, atrisinot būtiskas problēmas. Viena no risināmām problēmām ir kodolsintēzes reaktoru diagnostikas sistēmu logu, monitoringa iekārtu un to daļu optiskie un dielektriskie materiāli, kuriem ir jābūt noturīgiem pret ekstrēmas intensitātes (14 MeV) neitronu starojumu.

Šīs problēmas risināšanai ir piešķirts finansējums Pašorganizēto sistēmu kinētikas laboratorijas vadošā pētnieka Dr.phys. Anatolija Popova projektam AETA, kura galvenais mērķis ir detalizēta funkcionālo optisko un dielektrisko materiālu uzvedības paredzēšana un analīze ekstrēmos radiācijas apstākļos. Projekta izpildē piedalās zinātnieki no mūsu institūta 4 laboratorijām un Karlsrūes tehnoloģiskā institūta (KIT, Vācija).