LU Cietvielu fizikas institūta ikgadējās sacensības “Saules kauss” 5.–12. klašu skolēniem notiks 2023. gada 20. maijā.

VAIRĀK INFORMĀCIJAS