LU Cietvielu fizikas institūta 40. zinātniskā konference (LU 82. zinātniskās konferences ietvaros) notiks 2024. gadā no 5. līdz 7. martam.

Konferencē tiks aplūkoti šādi temati:

  • Optiskie materiāli
  • Organiskie materiāli
  • Materiāli pielietojumiem enerģētikā
  • Mikro un nano materiālu izstrāde
  • Struktūra un morfoloģija
  • Teorija un modelēšana
  • Plānās kārtiņas un pārklājumi
  • Nanomateriāli
  • Ierīces un prototipi

Katru gadu LU CFI organizē zinātnisko konferenci, kurā institūta zinātnieki pastāsta par saviem pētījumu virzieniem un sasniegumiem. Šajās konferencēs regulāri piedalās arī dalībnieki no citām Latvijas un ārvalstu pētnieciskajām iestādēm. Konferences mērķis ir informēt kolēģus par laboratoriju sasniegumiem un pētniecības virzieniem, meklēt savstarpējās sadarbības iespējas, kā arī trenēt studentu un jauno zinātnieku prezentēšanas prasmes.

Vairāk informācijas