Dienas kartība ZP sēdei:

1) Funkcionāla audita rezultāti un CFI struktūras izmaiņas

2) LU CFI budžets

3) ZP lēmumi, pieņemti elektroniski starp 01.04.22. un 17.05.22. sēdēm

4) LU CFI Fonda jaunumi

5) Dažādi