Ķengaraga ielā 8, 2. stāva zālē

Spektroskopiskais elipsometrs WOOLLAM RC2

Ilze Aulika, Jeļena Butikova, Anatolijs Šarakovskis (LU CFI)

Plašāk par semināru skatīt šeit.