Pieteikšanās pēdējā diena

EK ir pagarinājusi projektu iesniegšanas termiņus vairākās pētniecības un inovācijas atbalsta programmas Apvārsnis 2020 apakšprogrammās.

Lasīt vairāk