Ķengaraga iela 8, 2. stāva zālē

Darba kārtībā:

1. Aktualitātes: notikumi, zinātniskie projekti un saimnieciski jautājumi (M.Rutkis);

2. LU CFI 2020.g. budžets – apspriešana un apstiprināšana (M.Rutkis);

3. Intelektuālā īpašuma aizsardzības, izmantošanas un attīstīšanas kārtības apspriešana un apstiprināšana (A.Anspoks);

4. Dažādi.