Jautājumi sapulcei:

  1. Vēlēšanas akadēmiskajos amatos.
  2. Izvirzīto darbu apstiprināšana LZA konkursam “Nozīmīgākie zinātnes sasniegumi Latvijā 2021. gadā” (A. Šternbergs, D. Bočarovs).
  3. LU CFI struktūra (A. Anspoks).
  4. Dažādi.