Dienas kārtība:

  1. LU CFI budžeta izpilde (M. Rutkis).
  2. Jaunais bāzes finansējuma modelis (A. Šternbergs).
  3. Iekšējās kārtības noteikumi, kas regulē darbinieku attieksmi un darbības saistība ar Institūta publiskā tēla veidošanu (J. Grūbe).
  4. Dažādi.