Identifikācijas numurs: 101120677

Tips: Apvārsnis Eiropa

Projekta ilgums: 01.10.2023. – 30.09.2027.

Projekta vadītājs: Prof. Matti Mäntysalo, Tamperes Universitāte / Tampere University

Sadarbības partneri:

 • Tampere University (TAU)
 • KTH Royal Institute of Technology (KTH)
 • CIDETEC (CID)
 • InnoCell ApS (IC)
 • Institute of Solid State Physics, University of Latvia (ISSP UL)
 • Latvian State Institute of Wood Chemistry (LSIWC)
 • University of Southern Denmark (SDU)
 • AIMEN Technology Centre (AIMEN)
 • Beneq Oy (BENEQ)
 • Chalmers University of Technology (CUT)
 • Lynxdrone (LD)

Atbildīgais no Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta (LU CFI): Dr. Gints Kucinskis

Kopējais finansējums:

4 498 901,25 EUR

Mērķis:

ARMS projekta (ar atomu slāni pārklāti gRafēna elektrodu bāzes mikroelastīgi un strukturāli superkondensatori (ARMS)) vispārējais mērķis ir integrēt visaptverošus materiālus un procesus, tostarp ar grafēnu bagātus bioloģiskas izcelsmes oglekļa materiālus un ar grafēnu dekorētas oglekļa šķiedras, un izstrādāt mērogojamu un rentablu atomu slāņa pārklājuma (ALD) ražošanas tehnoloģiju, lai izgatavotu videi draudzīgus superkondensatorus ar enerģijas blīvumu, kas sasniedz > 50 Wh/kg, kas ir pielīdzināms akumulatoriem, nezaudējot jaudas blīvumu, mūža ilgumu vai videi draudzīgumu un paver iespējas izveidot jaunu vērtību ķēdi superkondensatoru ražošanai ar Eiropas uzņēmumiem kā galvenajiem dalībniekiem.

Kopsavilkums:

Superkondensatori ir enerģijas uzkrāšanas ierīces, kas var var izdalīt enerģiju lielā ātrumā. ES finansētais ARMS projekts plāno izstrādāt videi draudzīgus superkondensatorus, kuru enerģijas blīvums ir līdzīgs baterijām. To konstruēšanai pētnieki integrēs dažādus materiālus, piemēram, ar grafēnu bagātas, bioloģiski ražotas oglekļa šķiedras un ar grafēnu dekorētas oglekļa šķiedras. Izmantojot atomu slāņa nogulsnēšanas metodi (ALD), tie spēs sasniegt enerģijas blīvumu virs 50 Wh/kg, nezaudējot jaudas blīvumu, dzīves ilgumu un draudzīgumu videi. Divas pielietojumu demonstrācijas demonstrēs koncepcijas dzīvotspēju: bezvadu sensora ierīce, ko darbina drukāts elastīgs superkondensators, un drons, ko darbina strukturāli superkondensatori, kas arī kalpo kā daļa no drona struktūras.

Sagaidāmie rezultāti:

Videi draudzīgi superkondensatori ar enerģijas blīvumu, kas sasniedz > 50 Wh/kg, kas ir pielīdzināms akumulatoriem, nezaudējot jaudas blīvumu, mūža ilgumu vai videi draudzīgumu. Tas pavērs iespējas izveidot jaunu vērtību ķēdi superkondensatoru ražošanai ar Eiropas uzņēmumiem kā galvenajiem dalībniekiem.

LU CFI uzdevumi:

 • Ekspertīze superkondensatoru materiālu elektroķīmiskajā un strukturālajā raksturošanā
 • Resursi: elektroķīmijas laboratorija ar 75+ testa kanāliem, ALD, SEM, XRD, XPS, TEM, Ramana spektroskopija
 • Ar komunikāciju un disemināciju saistīti uzdevumi

Projekta mājas lapa: https://www.arms-project.eu/