Ziņas

LU Cietvielu fizikas institūta Zinātniskā semināra nodarbību plānojums novembra mēnesim

LU Cietvielu fizikas institūta Zinātniskais seminārs

APVIENOTĀ CFI ZINĀTNISKĀS PADOMES UN VALDES SĒDE

LU Cietvielu fizikas institūta Zinātniskais seminārs

LU Cietvielu fizikas institūta Zinātniskais seminārs

LU Cietvielu fizikas institūta Zinātniskā semināra nodarbību plānojums oktobra mēnesim

Zinātnieku nakts CFI 24. septembrī. Pievienotas bildes

Prof. Alexander Shluger lekcijas

Seminārs 8. septembrī