Ziņas

LU doktorantūras kapacitātes stiprināšana jaunā doktorantūras modeļa ietvarā

Roberts Eglītis – visvairāk citētais Computational Materials Science autors 2004. gadā

Latvijas Zinātnes padome izsludina fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 2022. gada atklāto konkursu

Noslēdzies Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta organizētais konkurss “Saules kauss 2022”

Iznācis pavasara “Alma Mater” numurs

Apvārsnis Eiropa konkursi tematikā “Klimats, enerģētika un mobilitāte”

Izsludināta pieteikšanās Japānas valdības stipendijām

Pasniedz diplomus valsts emeritētajiem zinātniekiem

Interesentiem iespēja tikties ar programmas Apvārsnis Eiropa Nacionālā kontaktpunkta vadītāju