Dr. Arvīds Barševskis ir Daugavpils Universitātes zinātņu prorektors, profesors, kā arī akadēmiķis, savukārt, zinātnisko pētījumu galvenie virzieni ir Baltijas reģiona vaboļu fauna, izplatība un aizsardzība, kā arī tropisko vaboļu pētījumi vienā no pasaules karstākajiem biodaudzveidības punktiem – Filipīnu arhipelāgā.

Zinātnieku brokastīs Dr. Arvīds Barševskis pastāstīs par tropisko vaboļu pētījumiem Filipīnās.