Iepirkums LU CFI 2018/32/ERAF

HMDS tvaika krāsns piegāde

Pasūtītājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts (LU CFI); NM reģ.Nr.LV90002124925; adrese: Ķengaraga iela 8, Rīga, LV-1063; Tālr. 67187816, Fakss 67132778, e-pasts: ISSP@cfi.lu.lv, mājas lapa: www.cfi.lu.lv.

Iepirkums "HMDS tvaika krāsns piegāde", id.Nr. LU CFI 2018/32/ERAF

Iepirkumu organizē un realizē LU CFI iepirkumu komisija, kas izveidota ar LU CFI direktora 2018.gada 6.jūlija rīkojums Nr.20-v.

Atklāts konkurss

Iepirkuma priekšmets Paredzamā līgumcena Informācijas ievietošanas datums Piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iesniegto piedāvājumu skaits Līguma izpildītājs Lēmuma pieņemšanas datums Līguma termiņš Līgumcena bez PVN, EUR

HMDS tvaika krāsns piegāde, atbilstoši Iepirkuma nolikumā un tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.

 

CPV kods: 31712100-1 Mikroelektronikas ierīces un aparāti / Microelectronic machinery and apparatus

 

80000 23.08.2018.

Pēc grozījumiem  20.11.2018. plkst.11:00

Elektroniskajā iepirkuma sistēmā

BITA ELECTRONIQUE S.A.

“Inospectra” UAB

BITA ELECTRONIQUE S.A. 25.03.2019. 5 mēneši EIRO 91731,00

Kontaktpersona:

Ieva Lācenberga-Rocēna (vispārīgi), e-pasts: ievalr@cfi.lu.lv, tālr. nr. +371 29141994,

Iepirkuma nolikums 

Pielikums Nr.1 

Pielikums Nr.2 

Pielikums Nr.3 

Pielikums Nr.4 

Grozījumi veikti atbilstoši CFLA 14.09.2018. atzinumam nr. 39/2/40/1163

Iepirkuma nolikums (grozīts 18.09.2018.) 

Pielikums Nr.3 (grozīts 18.09.2018.) 

Pielikums Nr.4 (grozīts 18.09.2018.) 

Protokols par grozījumiem 18.09.2018 

Iepirkuma nolikums (grozīts 10.10.2018.) 

Iepirkuma nolikums (grozīts 26.10.2018.) 

Pielikums Nr.1 (grozīts 26.10.2018.) 

Noslēguma ziņojums 

Līgums 

Place for submission of bids: Electronical Procurement System's (the EPS) E-tenders subsystem administered by the State Regional Development Agency (the SRDA) that contracting authorities are obliged to use.

In order to submit the bid in the EPS, prior registration is necessary and might take few days!!!

More information about registration to EPS is available in the SRDA or the EPS webpage: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=4&systemCode=CORE&

Please note that the SRDA is responsible authority for registration and use of this EPS. Therefore in case you need any assistance in the EPS, please contact the SRDA (e-mail: pasts@vraa.gov.lv).

The Tender Regulations and other procurement documents are available in: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/13128