Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta studentu un jauno zinātnieku projektu konkurss 2019./2020. g

Ir izsludināta pieteikšanās LU CFI studentu un jauno zinātnieku projekta konkursam. Projektu iesniegšanas termiņš ir 2019. gada 16. septembris, 17.00.

Šī konkursa mēķis ir:

  • Veicināt Institūta prioritāro pētniecības virzienu un inovāciju attīstību.
  • Veicināt Institūta zinātniski pētniecisko un inovāciju kapacitāti.
  • Sekmēt maģistrantu, doktorantu un jauno zinātnieku iesaistīšanos zinātniskajā un inovāciju darbā.
  • Sniegt finansiālo atbalstu spējīgākajiem studentiem un jaunajiem zinātniekiem.

Projektu konkursā ar projekta pieteikumu var piedalīties Institūta pamatdarbā strādājoši maģistranti, doktoranti un jaunie zinātnieki.

Projektu īstenošanas laiks ir 12 mēneši, no 2019. gada 1. oktobra līdz 2020. gada 30. septembrim.

Konkurss tiek izsludināts 2019. gada 19. jūlijā, par to paziņojot Institūta mājas lapā un elektroniski nosūtot informāciju struktūrvienībām.

Projektu iesniegšanas termiņš ir 2019. gada 16. septembris, 17.00.

Konkursa nolikums

Pielikums 1

PIelikums 2

Pielikums 3

Pielikums 4

Pielikums 5

Pielikums 6


Apstiprinātie projekti 2018./2019. g.

Jaunie zinātnieki

Vārds UzvārdsNosaukumsProjekta Nr
Mārtiņš ZubkinsPlāno kārtiņu izgatavošana ar reaktīvo magnetrono izputināšanu pie kriogēnas temperatūrasSJZ/2018/8

 

Doktoranti

Vārds UzvārdsNosaukumsProjekta Nr
Inga Jonāne

Rezonanses rentgenstaru emisijas spektroskopija CuMo1-xWxO4 pētījumiem

SJZ/2018/1
Virgīnija VītolaTuneļluminiscences pētījumi ilgi spīdošā SrAl2O4: Eu, Dy materiālāSJZ/2018/2
Guna DoķeIlgstoša pēcspīdēšana īsviļņu infrasarkanajā spektra apgabalā ar retzemju elementu joniem aktivētā MgGeO3 materiālāSJZ/2018/6
Edgars Butanovs1D nanostruktūru izmantošana rentgenstaru detektēšanāSJZ/2018/7
Ainārs KnoksAr grafēna kvantu punktiem leģētu anodisko TiO2 nanocaurulīšu iegūšana un izpēte fotokatalītiskai CO2 reducēšanaiSJZ/2018/9
Halil ArslanAr itriju dopētas ZnO plānās kārtiņas un daudzslāņu struktūrasSJZ/2018/12

  

Maģistranti

Vārds UzvārdsNosaukumsProjekta Nr
Elīna PavlovskaLuminiscences procesi ar erbiju aktivētā bārija lutēcija fluorīdā un to atkarība no temperatūras un erbija jonu koncentrācijasSJZ/2018/5

 

Apstiprinātie projekti 2016./2017. g.

Jaunie zinātnieki

Vārds UzvārdsNosaukumsProjekta Nr
Aivars VembrisPlazmonu ierosinātas piranilidēna atvasinājumu pastiprinātas spontānās emisijas izmaiņas SJZ/2016/1
Dmitrijs BočarovsCu3N un ZnO aprēķini, izmantojot molekulāro dinamiku no pirmajiem principiem SJZ/2016/9
Roberts ZabelsTriboloģisko a-C/Cu nanokompozītu pārklājumu struktūras un mikro-mehānisko īpašību uzlabošana, ievadot Ti, Nb, Mo, Cr, u.c. piedevasSJZ/2016/11
Mārtiņš VanagsFe2O3 plāno kārtiņu elektrogalvanizācijas metodes optimizācija ar mērķi paaugstināt foto-aktivitāti SJZ/2016/14
Marija DunceLuminiscence un segnetolelektriskās īpašības ar Er aktivētos bezsvina multifunkcionālos materiālos uz Na0.5Bi0.5TiO3 bāzes SJZ/2016/21
Uģis GertnersInterferences litogrāfijas pielietojums difraktīvo planāro optisko elementu iegūšanas procesā SJZ/2016/7
Edgars NitišsOrganisku materiālu orientēšana elektrooptiskā viļņvadu ierīcē SJZ/2016/26
Jurģis GrūbeJauni materiāli infrasarkanā starojuma vizualizacijā SJZ/2016/27

 

Doktoranti

Vārds UzvārdsNosaukumsProjekta Nr
Kaspars PudžsOrganiska IS starojuma sensora prototipa izveide SJZ/2016/2
Andris AntuzevičsAr gadolīniju un eiropiju diaktivētu oksifluorīdu stikla matricu un to keramiku spektroskopiskās īpašības SJZ/2016/3
Edgars ButanovsPārejas metālu halkogenīdu hibrīdu nanostruktūru fotodetektoru izstrāde SJZ/2016/6
Arturs BundulisOrganisko materiālu Kerra un divfotonu absorbcijas efektu spektrālās atkarības pētījumi SJZ/2016/10
Aleksejs ZolotarjovsPEO pārklājumu iegūšana un izpēte pielietojumam dozimetrijā SJZ/2016/12
Aleksandrs PlatoņenkoMagnētiskās FePt nanodaļiņas kā katalizators oglekļa nanocauruļu sintēzei SJZ/2016/17
Raitis GržibovskisOrganisko plāno kārtiņu virsmas potenciāla atkarība no metāla elektroda izejas darba Kelvina zondes mērījumos SJZ/2016/20

 

Maģistranti

Vārds UzvārdsNosaukumsProjekta Nr
Katrīna LaganovskaLantanīdu jonu luminiscences spektru modelēšana oksīdu materiālos SJZ/2016/15
Elza Līna LiniņaEO organiska materiāla orientēšanas dinamikas pētījumi, izmantojot plakanparalēlus elektrodus SJZ/2016/22


Apstiprinātie projekti 2015./2016. g.

Jaunie zinātnieki

Vārds UzvārdsNosaukumsProjekta Nr
Dmitrijs BočarovsScF3 negatīvās termiskās izplešanās pētīšana izmantojot molekulāro dinamiku no pirmajiem principiem SJZ2015/6
Jurģis GrūbeNaLaF4 materiāla pilnveidošana infrasarkanā starojuma pārveidei zilajā un ultravioletajā starojumā SJZ2015/23
Edgars NitišsHibrīdu TiO2/polimēra viļņvadu pētījumi SJZ2015/15
Krišjānis ŠmitsJauni infrasarkanie luminiscentie materiāli praktiskiem pielietojumiem SJZ2015/25
Aivars VembrisOrganiskā cietvielu lāzera ar zemu ierosmes enerģiju izveide SJZ2015/12
Roberts ZabelsStruktūras un deformācijas procesu izpēte amorfā oglekļa/metāla nanokompozītos antifrikcijas pielietojumiem SJZ2015/24

 

Doktoranti

Vārds UzvārdsNosaukumsProjekta Nr
Andris AntuzevičsGd3+ paramagnētiskās zondes lokālā struktūra fluorīdu nanokristalītus saturošās stikla matricās SJZ2015/1
Aleksejs GopejenkoSvina cirkonāta titanāta atomāro un elektronisko īpašību aprēķini no pirmajiem principiem SJZ2015/11
Raitis GržibovskisRobežvirsmas starp divām organiskajām vielām pētīšana ar fotoemisijas kvantu iznākuma spektroskopijas metodi SJZ2015/20
Jeļena MiķelsoneTiešā ieraksta fotorezista izstrāde uz epoksīda polimēra bāzes SJZ2015/22
Kaspars PudžsOrganisko materiālu plāno kārtiņu termoelektrisko īpašību pētījumi infrasarkanā starojuma sensoru lietojumiem SJZ2015/13

 

Maģistranti

Vārds UzvārdsNosaukumsProjekta Nr
Arturs BundulisOrganisko materiālu trešās kārtas dielektriskās caurlaidības noteikšana ar Z-scan metodi SJZ2015/16
Aleksejs ZolotarjovsPerspektīvo pārklājumu sintēze uz metālu virsmām SJZ2015/21