Katru gadu LU CFI organizē zinātnisko konferenci, kurā institūta zinātnieki pastāsta par saviem pētījumu virzieniem un sasniegumiem. Šajās konferencēs regulāri piedalās arī dalībnieki no citām Latvijas un ārvalstu pētnieciskajām iestādēm. Konferences mērķis ir informēt kolēģus par laboratoriju sasniegumiem un pētniecības virzieniem, meklēt savstarpējās sadarbības iespējas, kā arī trenēt studentu un jauno zinātnieku prezentēšanas prasmes.

Visas gadskārtējās LU CFI konferences