Katru gadu LU CFI organizē zinātnisko konferenci, kurā institūta zinātnieki pastāsta par saviem pētījumu virzieniem un sasniegumiem. Šajās konferencēs regulāri piedalās arī dalībnieki no citām Latvijas un ārvalstu pētnieciskajām iestādēm. Konferences mērķis ir informēt kolēģus par laboratoriju sasniegumiem un pētniecības virzieniem, meklēt savstarpējās sadarbības iespējas, kā arī trenēt studentu un jauno zinātnieku prezentēšanas prasmes.

LU Cietvielu fizikas institūta 39. zinātniskā konference

LU Cietvielu fizikas institūta 39. zinātniskā konference (LU 81. zinātniskās konferences ietvaros) notika 2023. gadā no 28. februārim līdz 2. martam.

Visas gadskārtējās LU CFI konferences