Katru gadu LU CFI organizē zinātnisko konferenci, kurā institūta zinātnieki pastāsta par saviem pētījumu virzieniem un sasniegumiem. Šajās konferencēs regulāri piedalās arī dalībnieki no citām Latvijas un ārvalstu pētnieciskajām iestādēm. Konferences mērķis ir informēt kolēģus par laboratoriju sasniegumiem un pētniecības virzieniem, meklēt savstarpējās sadarbības iespējas, kā arī trenēt studentu un jauno zinātnieku prezentēšanas prasmes.

LU Cietvielu fizikas institūta 40. zinātniskā konference

LU Cietvielu fizikas institūta 40. zinātniskā konference (LU 82. zinātniskās konferences ietvaros) notiks 2024. gadā no 5. līdz 7. martam.

Konferencē tiks aplūkoti šādi temati:

 • Optiskie materiāli
 • Organiskie materiāli
 • Materiāli pielietojumiem enerģētikā
 • Mikro un nano materiālu izstrāde
 • Struktūra un morfoloģija
 • Teorija un modelēšana
 • Plānās kārtiņas un pārklājumi
 • Nanomateriāli
 • Ierīces un prototipi

Tēžu iesniegšana notiks, izmantojot Microsoft CMT sistēmu*.

Tēzes tiks pieņemtas līdz 2024. gada 15. februārim.

Lai iesniegtu tēzes, lūdzu:

 • izmantot sagatavi
 • augšuplādēt tēzes PDF formātā augstāk norādītajā sistēmā
 

*Ja Jūs neesat agrāk izmantojuši Microsoft CMT servisu, Jums vajadzēs reģistrēties, norādot savu e-pasta adresi, paroli, vārdu, uzvārdu, pārstāvēto organizāciju un valsti. Ar savu e-pasta adresi jūs varēsiet piekļūt konferences platformai un iesūtīt referāta nosaukumu un anotāciju. Reģistrācijas un tēžu iesūtīšanas process pa soļiem ir aprakstīts šajā failā.

Konferences programma un tēzes

   

 

Section: Optical Materials

Chairmen: Linards Skuja, Uldis Rogulis 

09:30 - 09:45 Uldis Rogulis Low temperature recombination luminescence of Mg3Y2Ge3O12:Tb3+
09:45 - 10:00 Jekabs Cirulis EPR analysis of neutron radiation induced defects in GGG
10:00 - 10:15 Pavels Rodionovs Optical properties of transition metal-doped CaAl12O19
10:15 - 10:30 Rihards Ruska Persistently luminescent materials for protein binding
10:30 - 10:45 Dace Nilova Enhancement of ultraviolet persistent luminescence of Ca2Al2SiO7:Pr3+ material
10:45 - 11:15   COFFEE BREAK
11:15 - 11:30 Madara Leimane Determination of fluorine concentration in sol-gel synthesised silica glasses
11:30 - 11:45 Anatolijs Truhins The study of Ag+ center creation in quartz crystals by thermal annealing at 1200oC in O2 atmosphere from metallic Ag and Au
11:45 - 12:00 Katrina Krizmane Influence of various precursors on activated strontium aluminate synthesized by microwave-assisted hydrothermal method
12:00 - 12:15 Miļena Dile Evolution of ZnS:Cu nanoparticle morphology during microwave-assisted hydrothermal method
12:15 - 13:00   LUNCH BREAK
   

 

Section: Organic Materials

Chairmen: Aivars Vembris, Arturs Bundulis

13:00 - 13:15 Anete Bērziņa Third- and higher order nonlinear optical properties of organic materials
13:15 - 13:30 Adriana Mauručaite Investigations of electrical properties of low molecular weight compounds for applications of thermoelectric hybrid systems
13:30 - 13:45 Marta Liedskalniņa Investigation of light amplification for new DCM derivatives in the red-infrared region
13:45 - 14:00 Kitija Alise Štucere Carbene-metal-amide complex functionalization with sulfonyl to enhance TADF rate
14:00 - 14:30   COFFEE BREAK
14:30 - 14:45 Artūrs Aizstrauts Research of indacene-tetrone based molecules for applications in ternary organic solar cells
14:45 - 15:00 Sofija Grietēna Study of interaction between organic dyes and acids in SU-8 host-guest systems
15:00 - 15:15 Elizabete Prauliņa Carbene-metal-amides in organic light emitting diodes
   

 

Section: Materials for Energy Applications/Devices/Micro&Nanofabrications

Chairmen: Gints Kučinskis, Anatolijs Šarakovskis

09:30 - 09:45 Līga Grīnberga Laboratory-Scale Methane Pyrolysis Reactor for Hydrogen and Carbon Production
09:45 - 10:00 Ainars Knoks Hydrolysis of aluminum for green hydrogen production - a process close-up
10:00 - 10:15 Liga Britala Ageing prevention of Li-ion batteries by Al2O3 coating
10:15 - 10:30 Inara Nesterova Electrochemical performance of Na2FeP2O7/C for aqueous sodium-ion batteries
10:30 - 11:00   COFFEE BREAK
11:00 - 11:15 Ciro F. Tipaldi Characterization of performance of various SERS substrates synthesized with different method
11:15 - 11:30 Janis Cipa Enhanced isolation of cancer-derived extracellular vesicles using PDMS-free microfluidic device
11:30 - 11:45 Liga Ignatane Micro and nanostructure fabrication with Focused Ion Beam
11:45 - 12:00 Edmunds Zutis Development of a biosensor for the detection of carbonic anhydrase IX
12:00 - 12:15 Shreyas Srinivas Rangan Performance improvement of long reach optical access systems using hybrid optical amplifiers
12:15 - 12:30 Alberts Kristins
Experience with Digilent Analog Discovery 3
12:30 - 13:15   LUNCH BREAK
   

 

Section: Thin Films/Nanomaterials

Chairmen: Juris Purāns, Mārtiņš Zubkins

13:15 - 13:30 Annamarija Trausa Reshaping covalent nanowires by exploiting an unexpected plasticity mediated by deformation twinning
13:30 - 13:45 Aleksandrs Novikovs Enhancing photoluminescence quantum yield in CsPbBr3-xClx nanoparticles through co-doping with oleylammonium thiocyanate and organic borate additives
13:45 - 14:00 Kevon Kadiwala Synthesis and investigation of ReSe2 Thin Films Derived from Magnetron Sputtered Re and ReOx
14:00 - 14:15 Igors Kaulachs Vacuum flash effect on the morphology of a perovskite layer deposited on NiOx
14:15 - 14:45   COFFEE BREAK
14:45 - 15:00 Ēriks Dipāns Electrical measurements of charge density wave nanomaterials at cryogenic temperatures
15:00 - 15:15 Luīze Dipāne Synthesis of ZnS/Al2O3/TaSe2 core/shell nanowires using thin Ta metal film precursor
15:15 - 15:30 Viktorija Paramonova Investigation of repeatability of silver nanoprisms synthesis

Visas gadskārtējās LU CFI konferences