Personāls alfabētiskā secībā

Grāds Vārds Uzvārds Struktūrvienība Amats Telefons Kabinets E-pasts
Dr.phys. Andris Anspoks Administrācija Direktora vietnieks inovācijā 67251691 307 andris.anspoks@cfi.lu.lv
Dr.phys. Andris Anspoks Materiālu morfoloģijas un struktūras pētījumu laboratorija Vadošais pētnieks   337 andris.anspoks@cfi.lu.lv
MSc. Maija Antonova Segnetoelektrisko materiālu laboratorijas Pētniece   109 maija.antonova@cfi.lu.lv
Dr.phys. Andris Antuzevičs Spektroskopijas laboratorija Pētnieks   528 Andris.Antuzevics@cfi.lu.lv
MSc. Halil Arslan Plāno kārtiņu laboratorija Zinātniskais asistents 67251691 307 Halil.Arslan@cfi.lu.lv
Dr.phys Ilze Aulika MATERIZE pārdošanas daļa Attīstības projekta vadītājs     ilze.aulika@cfi.lu.lv
BSc. Krišjānis Auziņš Optisko materiālu laboratorija Inženieris   430 Krisjanis.Auzins@cfi.lu.lv
Dr.phys. Andris Āzens Plāno kārtiņu laboratorija Vadošais pētnieks 67251691 210 andris.azens@cfi.lu.lv
Dr.chem. Gunārs Bajārs Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Vadošais pētnieks 67187817 238 gunars.bajars@cfi.lu.lv
  Jānis Balodis Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Inženieris 67187817 237  
  Paulis Bērtulis Saimniecības daļa Ēku ekspluatācijas un aprīkojuma nodrošinājuma inženieris 67260570 104 paulis.bertulis@cfi.lu.lv
  Anete Bērziņa Organisko materiālu laboratorija Inženiere   225 Anete.Berzina@cfi.lu.lv
Dr.habil.phys. Baiba Bērziņa Spektroskopijas laboratorija Vadošā pētniece 67253592 246 Baiba.Berzina@cfi.lu.lv
MSc. Dzintars Bērziņš Spektroskopijas laboratorija Zinātniskais asistents 67260553 527  
BSc. Līga Bikše Segnetoelektrisko materiālu laboratorijas Inženiere   411 Liga.Bikse@cfi.lu.lv
Dr.phys. Ēriks Birks Segnetoelektrisko materiālu laboratorijas Laboratorijas vadītājs 67187522 440 eriks.birks@cfi.lu.lv
Dr.phys. Ēriks Birks Segnetoelektrisko materiālu laboratorijas Vadošais pētnieks 67187522 440 eriks.birks@cfi.lu.lv
MSc. Ivita Bite Optisko materiālu laboratorija Pētniece   428 Ivita.Bite@cfi.lu.lv
  Oskars Bitmets Organisko materiālu laboratorija Inženieris   225 Oskars.Bitmets@cfi.lu.lv
Dr.phys. Dmitrijs Bočarovs Cietvielu elektronisko struktūru datormodelēšanas laboratorija Vadošais pētnieks 29622457 m.29622457 335 Dmitrijs.Bocarovs@cfi.lu.lv
Dr.phys. Kārlis Bormanis Segnetoelektrisko materiālu laboratorijas Vadošais pētnieks   438 karlis.bormanis@cfi.lu.lv
  Dainis Bošs Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Inženieris      
  Daina Bullīte Finanšu un grāmatvedības daļa Finanšu daļas vadītāja 67260571 208 daina.bullite@cfi.lu.lv
MSc. Arturs Bundulis Organisko materiālu laboratorija Pētnieks 67260787 225 arturs.bundulis@cfi.lu.lv
MSc. Jānis Busenbergs Organisko materiālu laboratorija Zinātniskais asistents   226 janis.busenbergs@cfi.lu.lv
MSc. Edgars Butanovs Plāno kārtiņu laboratorija Pētnieks 67187511 332 Edgars.Butanovs@cfi.lu.lv
Dr.phys. Jeļena Butikova Spektroskopijas laboratorija Vadošā pētniece 67187511 332 jelena.butikova@cfi.lu.lv
MSc. Arturs Cintiņš Materiālu morfoloģijas un struktūras pētījumu laboratorija Zinātniskais asistents 67251691 307 Arturs.Cintins@cfi.lu.lv
MSc. Andrejs Česnokovs Pašorganizēto sistēmu kinētikas laboratorija Zinātniskais asistents   436 Andrejs.Cesnokovs@cfi.lu.lv
Dr.phys. Georgijs Čikvaidze Spektroskopijas laboratorija Vadošais pētnieks 29217675 241 Georgijs.Cikvaidze@cfi.lu.lv
BSc. Jānis Čipa Spektroskopijas laboratorija Inženieris     janis.cipa@lu.lv
Dr.phys. Leonīds Čuganovs Plāno kārtiņu laboratorija Viespētnieks 67251691 210 Leonids.Cuganovs@cfi.lu.lv
BSc. Poļina Čumičova Spektroskopijas laboratorija Inženiere     Polina.Cumicova@cfi.lu.lv
Dr.biol. Ilze Dimanta Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Viespētniece     ilze.dimanta@lu.lv 
Dr.phys. Lauris Dimitročenko Plāno kārtiņu laboratorija Vadošais pētnieks 67187479 244 lauris.dimitrocenko@cfi.lu.lv
Dr.habil.phys. Vilnis Dimza Segnetoelektrisko materiālu laboratorijas Vadošais pētnieks   438 vilnis.dimza@cfi.lu.lv
Dr.sc.ing. Antonija Dindune Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Inženiere      
MSc. Guna Doķe Spektroskopijas laboratorija Zinātniskā asistente   534 guna.doke@cfi.lu.lv
MSc.chem. Anna Dorondo Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Inženiere   212  
Dr. phys. Olģerts Dumbrājs Pašorganizēto sistēmu kinētikas laboratorija Vadošais pētnieks 26359386 234 olgerts.dumbrajs@lu.lv
Dr.phys. Marija Dunce Segnetoelektrisko materiālu laboratorijas Vadošā pētniece   438 marija.dunce@cfi.lu.lv
  Ojārs Martiņš Eberliņš Segnetoelektrisko materiālu laboratorijas Inženieris   408 ojars-martins.eberlins@cfi.lu.lv
Msc. Laura Eglīte Segnetoelektrisko materiālu laboratorijas Inženiere   109 Laura.Eglite@cfi.lu.lv
Dr.phys. Roberts Eglītis Cietvielu elektronisko struktūru datormodelēšanas laboratorija Vadošais pētnieks 26426703 437 Roberts.Eglitis@cfi.lu.lv
  Ernests Einbergs Optisko materiālu laboratorija Inženieris   431 Ernests.Einbergs@cfi.lu.lv
Dr.phys. Edgars Elsts Spektroskopijas laboratorija Pētnieks 67260553 m.29977814 529 edgars.elsts@cfi.lu.lv
BSc. Deniss Fedorenko Ķīmijas tehnoloģiju laboratorija Inženieris     Deniss.Fedorenko@cfi.lu.lv
Dr.phys. Andris Fedotovs MATERIZE un ATL vadības daļa Vadošais pētnieks 67260553 527 andris.fedotovs@cfi.lu.lv
Dr.phys. Andris Fedotovs Spektroskopijas laboratorija Vadošais pētnieks 67260553 527 andris.fedotovs@cfi.lu.lv
Dr.phys. Sergejs Fomins Redzes uztveres laboratorija Vadošais pētnieks   521 Sergejs.Fomins@cfi.lu.lv
  Otto Freimanis Segnetoelektrisko materiālu laboratorijas Inženieris   109 otto.freimanis@cfi.lu.lv
Dr.phys. Jevgēņijs Gabrusenoks Spektroskopijas laboratorija Vadošais pētnieks 67251691 237 Jevgenijs.Gabrusenoks@cfi.lu.lv
  Anta Gailiša Projektu vadības daļa Vecākais eksperts 29213521 337 Anta.Gailisa@cfi.lu.lv
Dr.chem. Tamara Gavrilovic Ķīmijas tehnoloģiju laboratorija Vadošā pētniece   428 Tamara.Gavrilovic@cfi.lu.lv
MSc. Aleksejs Gopejenko Cietvielu elektronisko struktūru datormodelēšanas laboratorija Pētnieks 29558333 335 Aleksejs.Gopejenko@cfi.lu.lv
  Kristaps Grābens Tīrtelpu attīstība un uzturēšana Inženieris   111 Kristaps.Grabens@cfi.lu.lv
BSc. Rolands Grants Materiālu morfoloģijas un struktūras pētījumu laboratorija Inženieris 67261132 317 Rolands.Grants@cfi.lu.lv
Dr.habil.phys. Larisa Grigorjeva Optisko materiālu laboratorija Vadošā pētniece 2654803 432 larisa.grigorjeva@cfi.lu.lv
Dr.phys. Līga Grīnberga Administrācija Zinātniskā sekretāre 26415673 538 liga.grinberga@cfi.lu.lv
Dr.phys. Līga Grīnberga Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Vadošā pētniece 26415673 233 liga.grinberga@cfi.lu.lv
Dr.rer.nat. Deniss Grjaznovs Pašorganizēto sistēmu kinētikas laboratorija Vadošais pētnieks 27434516 234 Deniss.Grjaznovs@cfi.lu.lv
BSc. Anna Grūbe Projektu vadības daļa Projektu administratore 67187816 338b Anna.Grube@cfi.lu.lv
Dr.phys. Jurģis Grūbe Informācijas tehnoloģiju pārvaldība Mājaslapas administrators 67187471 532 jurgis.grube@cfi.lu.lv
Dr.phys. Jurģis Grūbe Spektroskopijas laboratorija Vadošais pētnieks 67187471 532 jurgis.grube@cfi.lu.lv
MSc. Raitis Gržibovskis Organisko materiālu laboratorija Pētnieks 67260787 223 raitis.grzibovskis@cfi.lu.lv
Dr.sc.ing. Dalius Gudeika Organisko materiālu laboratorija Vadošais pētnieks     Dalius.Gudeika@cfi.lu.lv
  Paulis Gurdziels Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Inženieris   331 Paulis.gurdziels@lu.lv
MSc. Irina Gvardina Radioelektronikas laboratorija Vadošā programmēšanas inženiere 67260856 420 Irina.Gvardina@cfi.lu.lv
  Ilona Heinrihsone Juridiskā un iepirkumu daļa Jurista palīgs iepirkumu lietvedis   402 Ilona.Heinrihsone@cfi.lu.lv
Dr.phys. Jūlija Hodakovska Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Pētniece 67262145 235 Julija.Hodakovska@cfi.lu.lv
BSc. Inta Isakoviča Cietvielu elektronisko struktūru datormodelēšanas laboratorija Inženiere     Inta.Isakovica@cfi.lu.lv
BSc. Marija Isupova Cietvielu elektronisko struktūru datormodelēšanas laboratorija Cietvielu fiziķe     Marija.Isupova@cfi.lu.lv
  Vladimirs Ivanovs Tehniskā atbalsta dienests Inženiermehānikas daļas vadītājs 29509755   ISSP@cfi.lu.lv
Dr. honoris causa Jānis Jansons Nanomateriālu un optoelektronikas laboratorija Pētnieks 67187479 530 janis.jansons@cfi.lu.lv
  Laimonis Jēkabsons Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Inženieris 26313376 214 laimonis.jekabsons@cfi.lu.lv
MSc. Inga Jonāne Materiālu morfoloģijas un struktūras pētījumu laboratorija Zinātniskā asistente 67251691 307 inga.jonane@cfi.lu.lv
  Anastasija Jozepa Finanšu un grāmatvedības daļa Materiālu uzskaites grāmatvede 67260571 536 Anastasija.Jozepa@cfi.lu.lv
  Miks Krišjānis Jurjāns Segnetoelektrisko materiālu laboratorijas Inženieris   408 Miks.Jurjans@cfi.lu.lv
Dr.phys. Roberts Kalendarevs Plāno kārtiņu laboratorija Vadošais pētnieks 67251691 236 Roberts.Kalendarevs@cfi.lu.lv
  Aija Kalniņa Spektroskopijas laboratorija Inženiere     Aija.Kalnina@cfi.lu.lv
Dr.sc.admin. Laura Kalniņa Personāldaļa Vecākā eksperte     Laura.Kalnina@cfi.lu.lv
MSc. Anna Kalvāne Segnetoelektrisko materiālu laboratorijas Pētniece   109 anna.kalvane@cfi.lu.lv
Dr.phys. Aleksandrs Kaļinko Materiālu morfoloģijas un struktūras pētījumu laboratorija Vadošais pētnieks 67251691 307 Aleksandrs.Kalinko@cfi.lu.lv
  Pjotrs Kaļiņikovs Radioelektronikas laboratorija Inženieris 67260856 418 Pjotrs.Kalinikovs@cfi.lu.lv
BSc. Marta Kāne Ķīmijas tehnoloģiju laboratorija Inženiere     Marta.Kane@cfi.lu.lv
MSc. Kaspars Kaprāns Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Zinātniskais asistents   212 Kaspars.Kaprans@cfi.lu.lv
Dr.phys. Varis Karitāns Redzes uztveres laboratorija Vadošais pētnieks   520 Varis.Karitans@cfi.lu.lv
  Igors Kaulačs Organisko materiālu laboratorija Cietvielu fiziķis      
  Juliāna Kepente Optisko materiālu laboratorija Inženiere     Juliana.Kepente@cfi.lu.lv
  Līga Klēbaha Administrācija Biroja administratore 67187816 204 liga.klebaha@cfi.lu.lv
Dr.phys. Jānis Kleperis Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Vadošais pētnieks 26436513 241 janis.kleperis@cfi.lu.lv
Dr.phys. Jānis Kleperis Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Laboratorijas vadītājs 26436513 241 janis.kleperis@cfi.lu.lv
Dr.phys. Ēriks Klotiņš Pašorganizēto sistēmu kinētikas laboratorija Vadošais pētnieks 67187866 434 eriks.klotins@cfi.lu.lv
  Juris Kļava Redzes uztveres laboratorija Inženieris      
Dr.phys. Jānis Kļaviņš Infrastruktūras attīstība un uzturēšana Galvenais Inženieris 29404742 242 janis.klavins@cfi.lu.lv
Dr.phys. Jānis Kļaviņš Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Vadošais pētnieks 29404742 242 janis.klavins@cfi.lu.lv
MSc. Ainārs Knoks Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Pētnieks   212 Ainars.Knoks@cfi.lu.lv
MSc. Aleksejs Korabovskis Organisko materiālu laboratorija Komercdarbības konsultants      
Dr.phys. Valdis Korsaks Tīrtelpu attīstība un uzturēšana Grupas vadītājs   111 valdis.korsaks@cfi.lu.lv
Dr.phys. Valdis Korsaks Spektroskopijas laboratorija Vadošais pētnieks   111 valdis.korsaks@cfi.lu.lv
Dr.habil.phys. Jevgēnijs Kotomins Pašorganizēto sistēmu kinētikas laboratorija Vadošais pētnieks 67187480 436 jevgenijs.kotomins@cfi.lu.lv
Dr.phys. Tamāra Krasta Radiācijas fizikas laboratorija Vadošā pētniece   330 Tamara.Krasta@cfi.lu.lv
MSc. Guna Krieķe Spektroskopijas laboratorija Pētniece   534 guna.krieke@cfi.lu.lv
Dr.phys. Alberts Kristiņš Radioelektronikas laboratorija Vadošais pētnieks 67260856 418 alberts.kristins@cfi.lu.lv
Dr.phys. Alberts Kristiņš Radioelektronikas laboratorija Laboratorijas vadītājs 67260856 418 alberts.kristins@cfi.lu.lv
Dr.habil.phys. Andris Krūmiņš Administrācija Direktora palīgs 67187816 541 andris.krumins@cfi.lu.lv
  Edvīns Kūliņš Spektroskopijas laboratorija Inženieris      
Dr.phys. Pēteris Kūlis Nanomateriālu un optoelektronikas laboratorija Laboratorijas vadītājs 67187511 331 peteris.kulis@cfi.lu.lv
Dr.phys. Pēteris Kūlis Nanomateriālu un optoelektronikas laboratorija Vadošais pētnieks 67187511 331 peteris.kulis@cfi.lu.lv
MSc. Kārlis Kundziņš Materiālu morfoloģijas un struktūras pētījumu laboratorija Pētnieks 67187875 405 Karlis.Kundzins@cfi.lu.lv
Dr.phys. Māris Kundziņš Informācijas tehnoloģiju pārvaldība Grupas vadītājs 67187522 440 maris.kundzins@cfi.lu.lv
Dr.phys. Māris Kundziņš Segnetoelektrisko materiālu laboratorijas Pētnieks   440 maris.kundzins@cfi.lu.lv
MSc. Andrejs Kursītis Plāno kārtiņu laboratorija Zinātniskais asistents 67251691 236 andrejs.kursitis@cfi.lu.lv
Dr.phys. Aleksejs Kuzmins Materiālu morfoloģijas un struktūras pētījumu laboratorija Laboratorijas vadītājs 67251691 307 Aleksejs.Kuzmins@cfi.lu.lv
Dr.phys. Aleksejs Kuzmins Materiālu morfoloģijas un struktūras pētījumu laboratorija Vadošais pētnieks 67251691 307 Aleksejs.Kuzmins@cfi.lu.lv
Dr.habil.phys. Vladimirs Kuzovkovs Pašorganizēto sistēmu kinētikas laboratorija Laboratorijas vadītājs 27134915 436 Vladimirs.Kuzovkovs@cfi.lu.lv
Dr.habil.phys. Vladimirs Kuzovkovs Pašorganizēto sistēmu kinētikas laboratorija Vadošais pētnieks 27134915 436 Vladimirs.Kuzovkovs@cfi.lu.lv
MSc. Meldra Ķemere Spektroskopijas laboratorija Pētniece   529 Meldra.Kemere@cfi.lu.lv
  Gunārs Ķīsis Redzes uztveres laboratorija Komercdarbības konsultants     Gunars.Kisis@cfi.lu.lv
MSc. Lelde Lāce Segnetoelektrisko materiālu laboratorijas Zinātniskā asistente   408 lelde.lace@cfi.lu.lv
  Ieva Lācenberga-Rocēna Juridiskā un iepirkumu daļa Juriste iepirkuma speciāliste   402 Ieva.Lacenberga-Rocena@cfi.lu.lv
MSc. Katrīna Laganovska Optisko materiālu laboratorija Pētniece   428 Katrina.Laganovska@cfi.lu.lv
MSc. Elīna Laizāne Projektu vadības daļa Projektu administratore   223 Elina.Laizane@cfi.lu.lv
MSc. Elīna Laizāne Organisko materiālu laboratorija Zinātniskā asistente   223 Elina.Laizane@cfi.lu.lv
  Jānis Latvels MATERIZE pārdošanas daļa Projektu administrators     Janis.Latvels@cfi.lu.lv
  Madara Leimane Optisko materiālu laboratorija Inženiere   431 Madara.Leimane@cfi.lu.lv
MSc. Natālija Lesiņa Organisko materiālu laboratorija Zinātniskā asistente   225 Natalija.Lesina@cfi.lu.lv
MSc. Pēteris Lesničenoks Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Pētnieks   212 Peteris.Lesnicenoks@cfi.lu.lv
BSc. Mārcis Lielbārdis Organisko materiālu laboratorija Inženieris   225 Marcis.Lielbardis@cfi.lu.lv
BSc. Elza Līna Liniņa Organisko materiālu laboratorija Inženiere   225 elza.linina@cfi.lu.lv
BSc. Oļegs Lisovskis Cietvielu elektronisko struktūru datormodelēšanas laboratorija Zinātniskais asistents 26130472 433 Olegs.Lisovskis@cfi.lu.lv
  Māris Līviņš Segnetoelektrisko materiālu laboratorijas Inženieris   109 maris.livins@cfi.lu.lv
  Modris Logins Segnetoelektrisko materiālu laboratorijas Inženieris   410 Modris.Logins@cfi.lu.lv
MSc. Staņislavs Ložkins Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Zinātniskais asistents   235 Stanislavs.Lozkins@cfi.lu.lv
  Ingars Lukoševičs Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Inženieris   212 Ingars.Lukosevics@cfi.lu.lv
Dr.phys. Ilze Manika Materiālu morfoloģijas un struktūras pētījumu laboratorija Vadošā pētniece 67261132 319 Ilze.Manika@cfi.lu.lv
Dr.habil.phys. Jānis Maniks Materiālu morfoloģijas un struktūras pētījumu laboratorija Vadošais pētnieks 67261132 317 Janis.Maniks@cfi.lu.lv
Dr.rer.nat. Jurijs Mastrikovs Cietvielu elektronisko struktūru datormodelēšanas laboratorija Vadošais pētnieks 25985004 335 Jurijs.Mastrikovs@cfi.lu.lv
MSc. Jānis Melderis Radioelektronikas laboratorija Vadošais radioelektronikas inženieris 67260856 418 Janis.Melderis@cfi.lu.lv
MSc. Igors Mihailovs Organisko materiālu laboratorija Zinātniskais asistents 67260787 225 igors.mihailovs@cfi.lu.lv
MSc. Jeļena Miķelsone Organisko materiālu laboratorija Pētniece   336 Jelena.Mikelsone@cfi.lu.lv
Dr.habil.phys. Donāts Millers Optisko materiālu laboratorija Vadošais pētnieks 28702551 429 Donats.Millers@cfi.lu.lv
Dr.habil.phys. Ņina Mironova-Ulmane Spektroskopijas laboratorija Vadošā pētniece 67251691 435 Nina.Mironova-Ulmane@cfi.lu.lv
BSc. Aleksandra Moskina Pašorganizēto sistēmu kinētikas laboratorija Inženiere   306 Aleksandra.Moskina@cfi.lu.lv
Dr. sc. ing. Gatis Mozoļevskis Elektronisku un fotonisko ierīču prototipēšanas laboratorija Pētnieks   110 gatis.mozolevskis@cfi.lu.lv
Dr. sc. ing. Gatis Mozoļevskis Elektronisku un fotonisko ierīču prototipēšanas laboratorija Laboratorijas vadītājs   110 gatis.mozolevskis@cfi.lu.lv
Dr.phys. Faina Muktepāvela Materiālu morfoloģijas un struktūras pētījumu laboratorija Vadošā pētniece 67261132 320 faina.muktepavela@cfi.lu.lv
Asoc.prof., Dr.biol., Vizma Nikolajeva Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Inženiere     Vizma.Nikolajeva@lu.lv
  Vladimirs Ņemcevs Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Inženieris 26417705 211  
  Laura Stefānija Ozoliņa Organisko materiālu laboratorija Inženiere   225 Laura-Stefanija.Ozolina@cfi.lu.lv
  Andris Ozoliņš MATERIZE pārdošanas daļa Projekta vadītāja vietnieks 67854983 m. 29207993 402 andris.ozolins@cfi.lu.lv
Profesors, Dr.habil.phys. Māris Ozoliņš Redzes uztveres laboratorija Vadošais pētnieks 67260868 531 maris.ozolins@cfi.lu.lv
Profesors, Dr.habil.phys. Māris Ozoliņš Redzes uztveres laboratorija Laboratorijas vadītājs 67260868 531 maris.ozolins@cfi.lu.lv
  Haralds Ozols Spektroskopijas laboratorija Inženieris     Haralds.Ozols@cfi.lu.lv
BSc.biol. Matīss Paiders Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Inženieris   214  
  Viktorija Pankratova Spektroskopijas laboratorija Inženiere     Viktorija.Pankratova@cfi.lu.lv
Dr.phys. Vladimirs Pankratovs Spektroskopijas laboratorija Vadošais pētnieks     Vladimirs.Pankratovs@cfi.lu.lv
Dr.phys Paulis Paulīns Redzes uztveres laboratorija Cietvielu fiziķis   521  
  Patrīcija Paulsone Organisko materiālu laboratorija Inženiere   225 Patricija.Paulsone@cfi.lu.lv
BSc. Elīna Pavlovska Spektroskopijas laboratorija Inženiere   512 Elina.Pavlovska@cfi.lu.lv
Dr.sc.ing. Andrejs Pavļenko Spektroskopijas laboratorija Pētnieks   435  
Dr.phys. Ēvalds Pentjušs Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Vadošais pētnieks 67187817 237 evalds.pentjuss@cfi.lu.lv
MSc. Jūlija Perveņecka Organisko materiālu laboratorija Zinātniskā asistente 67260787 225 julija.pervenecka@cfi.lu.lv
Dr.rer.nat. Sergejs Piskunovs Cietvielu elektronisko struktūru datormodelēšanas laboratorija Laboratorijas vadītājs 20093610 433 Sergejs.Piskunovs@cfi.lu.lv
Dr.rer.nat. Sergejs Piskunovs Cietvielu elektronisko struktūru datormodelēšanas laboratorija Vadošais pētnieks 20093610 433 Sergejs.Piskunovs@cfi.lu.lv
MSc. Aleksandrs Platoņenko Pašorganizēto sistēmu kinētikas laboratorija Zinātniskais asistents 25956853 335 Aleksandrs.Platonenko@cfi.lu.lv
Dr.phys. Boriss Poļakovs Plāno kārtiņu laboratorija Vadošais pētnieks 67187511 332 Boriss.Polakovs@cfi.lu.lv
MSc. Maksims Poļakovs Spektroskopijas laboratorija Pētnieks   435  
  Daina Popele Personāldaļa Personāla vadītāja 67260556 338 daina.popele@cfi.lu.lv
Dr.phys. Anatolijs Popovs Pašorganizēto sistēmu kinētikas laboratorija Vadošais pētnieks 67187480 304 Anatolijs.Popovs@cfi.lu.lv
Dr.phys. Kaspars Pudžs Organisko materiālu laboratorija Vadošais pētnieks 67260787 223 Kaspars.Pudz@cfi.lu.lv
Dr.habil.phys. Juris Purāns Plāno kārtiņu laboratorija Vadošais pētnieks 67251691 307 juris.purans@cfi.lu.lv
Dr.habil.phys. Juris Purāns Plāno kārtiņu laboratorija Laboratorijas vadītājs 67251691 307 juris.purans@cfi.lu.lv
MSc. Māra Putniņa Cietvielu elektronisko struktūru datormodelēšanas laboratorija Zinātniskā asistente     Mara.Putnina@cfi.lu.lv
  Alfs Raudis MATERIZE un ATL vadības daļa Vecākais eksperts   307 Alfs.Raudis@cfi.lu.lv
Dr.phys. Māra Reinfelde Optiskā ieraksta laboratorija Vadošā pētniece   336 mara.reinfelde@cfi.lu.lv
Dr.phys. Daina Riekstiņa Radiācijas fizikas laboratorija Laboratorijas vadītāja 67261304 330 Daina.Riekstina@cfi.lu.lv
Dr.phys. Daina Riekstiņa Radiācijas fizikas laboratorija Vadošā pētniece   330 Daina.Riekstina@cfi.lu.lv
  Lija Rihtere Informācijas tehnoloģiju pārvaldība Vecākā bibliotekāre 67260793 404 Lija.Rihtere@cfi.lu.lv
Dr. sc. ing. Roberts Rimša Elektronisku un fotonisko ierīču prototipēšanas laboratorija Pētnieks   110 Roberts.Rimsa@cfi.lu.lv
Profesors, Dr.habil.phys. Uldis Rogulis Spektroskopijas laboratorija Vadošais pētnieks 67260553 526 Uldis.Rogulis@cfi.lu.lv
  Krišjānis Roze Optisko materiālu laboratorija Inženieris   431 Krisjanis.Roze@cfi.lu.lv
  Jānis Ruhmanis Enerģētiķa daļa Galvenais enerģētiķis 67187792 245 janis.ruhmanis@cfi.lu.lv
Dr. Phys. Leonīds Rusevičs Pašorganizēto sistēmu kinētikas laboratorija Pētnieks 67187480 306 leonids.rusevics@cfi.lu.lv
Dr.phys. Mārtiņš Rutkis Organisko materiālu laboratorija Vadošais pētnieks 67854986 203 233 Martins.Rutkis@cfi.lu.lv
Dr.phys. Mārtiņš Rutkis Organisko materiālu laboratorija Laboratorijas vadītājs 67854986 203 233 Martins.Rutkis@cfi.lu.lv
Dr.phys. Mārtiņš Rutkis Administrācija Direktors 67854986 203 233 Martins.Rutkis@cfi.lu.lv
  Mareks Seņko Optisko materiālu laboratorija Inženieris     Mareks.Senko@cfi.lu.lv
  Raitis Siatkovskis Drošība un apsaimniekošana Saimniecības daļas vadītājs 67260545 248 Raitis.Siatkovskis@cfi.lu.lv
  Ieva Siliņa Projektu vadības daļa Grupas vadītāja   402 ieva.silina@cfi.lu.lv
  Ieva Siliņa Projektu vadības daļa Eksperte   402  
  Ieva Siliņa Projektu vadības daļa Projektu administratore   402 ieva.silina@cfi.lu.lv
Profesors, Dr.habil.phys. Andrejs Siliņš Optisko materiālu laboratorija Vadošais pētnieks 67211405 326 andrejs.silins@cfi.lu.lv
Dr.phys. Ļubova Simonova Radiācijas fizikas laboratorija Vadošā pētniece   330 Lubova.Simonova@cfi.lu.lv
Dr.habil.phys. Linards Skuja Optisko materiālu laboratorija Vadošais pētnieks 67260756 327 313 315 linards.skuja@cfi.lu.lv
  Toms Skujiņš Redzes uztveres laboratorija Komercdarbības konsultants      
Dr.phys. Vera Skvorcova Plāno kārtiņu laboratorija Vadošā pētniece 67187473 435 vera.skvorcova@cfi.lu.lv
Prof., Dr.oec. Biruta Sloka Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Inženiere     Biruta.Sloka@lu.lv
Dr.rer.nat. Aleksandrs Sorokins Cietvielu elektronisko struktūru datormodelēšanas laboratorija Cietvielu fiziķis     Aleksandrs.Sorokins@cfi.lu.lv
Dr.habil.phys. Māris Spriņģis Spektroskopijas laboratorija Vadošais pētnieks 67187471 533 maris.springis@cfi.lu.lv
MSc. Einārs Sprūģis Ķīmijas tehnoloģiju laboratorija Zinātniskais asistents     Einars.Sprugis@cfi.lu.lv
  Agnese Spustaka Optisko materiālu laboratorija Inženiere     Agnese.Spustaka@cfi.lu.lv
  Vasily Stotskiy Organisko materiālu laboratorija Inženieris   225 Vasily.Stotskiy@cfi.lu.lv
  Edgars Straumanis Optisko materiālu laboratorija Inženieris   431 Edgars.Straumanis@cfi.lu.lv
  Normunds Strautnieks Organisko materiālu laboratorija Inženieris   225 Normunds.Strautnieks@cfi.lu.lv
Dr.phys. Anatolijs Šarakovskis Spektroskopijas laboratorija Laboratorijas vadītājs 67187816 205 anatolijs.sarakovskis@cfi.lu.lv
Dr.phys. Anatolijs Šarakovskis Administrācija Direktora vietnieks mācību darbā 67187816 205 anatolijs.sarakovskis@cfi.lu.lv
Dr.phys. Anatolijs Šarakovskis Spektroskopijas laboratorija Vadošais pētnieks 67187816 205 anatolijs.sarakovskis@cfi.lu.lv
Dr.phys. Liāna Širmane Segnetoelektrisko materiālu laboratorijas Pētniece      
Dr.phys. Krišjānis Šmits Optisko materiālu laboratorija Laboratorijas vadītājs 67187478 430 krisjanis.smits@cfi.lu.lv
Dr.phys. Krišjānis Šmits Optisko materiālu laboratorija Vadošais pētnieks 67187478 430 krisjanis.smits@cfi.lu.lv
Dr.habil.phys. Andris Šternbergs Segnetoelektrisko materiālu laboratorijas Vadošais pētnieks   441 andris.sternbergs@cfi.lu.lv
Dr.habil.phys. Andris Šternbergs Administrācija Direktora vietnieks zinātniskajā darbā 67187810 441 andris.sternbergs@cfi.lu.lv
  Inese Takere Finanšu un grāmatvedības daļa Galvenā grāmatvede 67260571 208 Inese.Takere@cfi.lu.lv
Profesors, Dr.habil.phys. Ivars Tāle Nanomateriālu un optoelektronikas laboratorija Vadošais pētnieks 67260639 333 Ivars.Tale@cfi.lu.lv
  Karīna Taranda Optisko materiālu laboratorija Inženiere     Karina.Taranda@cfi.lu.lv
Dr.phys. Jānis Teteris Optiskā ieraksta laboratorija Vadošais pētnieks 29414553 336 janis.teteris@cfi.lu.lv
Dr.phys. Jānis Teteris Optiskā ieraksta laboratorija Laboratorijas vadītājs 29414553 336 janis.teteris@cfi.lu.lv
  Čiro Federiko Tipaldi Spektroskopijas laboratorija Inženieris     Ciro-Federiko.Tipaldi@cfi.lu.lv
MSc. Andrejs Tokmakovs Organisko materiālu laboratorija Pētnieks 67187790 309 Andrejs.Tokmakovs@cfi.lu.lv
Dr.phys. Laima Trinklere Spektroskopijas laboratorija Vadošā pētniece 67253592 303 Laima.Trinklere@cfi.lu.lv
Dr.phys. Laima Trinklere Administrācija Zinātniskās padomes priekšsēdētāja 67253592 303 Laima.Trinklere@cfi.lu.lv
Dr.habil.phys. Anatolijs Truhins Optisko materiālu laboratorija Vadošais pētnieks 67260756 329 314 315 anatolijs.truhins@cfi.lu.lv
Asoc.prof.Dr.chem. Guntars Vaivars Ķīmijas tehnoloģiju laboratorija Laboratorijas Vadītājs 67262145 241 guntars.vaivars@cfi.lu.lv
Asoc.prof.Dr.chem. Guntars Vaivars Ķīmijas tehnoloģiju laboratorija Vadošais pētnieks 67262145 241 guntars.vaivars@cfi.lu.lv
MSc.ing. Dagnija Valdniece Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Inženiere      
Dr.phys. Mārtiņš Vanags Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Viespētnieks 26124062 211 Martins.Vanags@cfi.lu.lv
MSc. Juris Veinbergs Radioelektronikas laboratorija Vadošais radioelektronikas inženieris 67260856 419 Juris.Veinbergs@cfi.lu.lv
Dr.phys. Aivars Vembris Organisko materiālu laboratorija Vadošais pētnieks 67260787 223 aivars.vembris@cfi.lu.lv
BSc. Kaspars Vilnis Plāno kārtiņu laboratorija Inženieris 67251691 210 kaspars.vilnis@cfi.lu.lv
Dr.chem. Aigars Vītiņš Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Vadošais pētnieks 67187817 237 Aigars.Vitins@cfi.lu.lv
MSc. Virgīnija Vītola Optisko materiālu laboratorija Zinātniskā asistente   429 Virginja.Vitola@lu.lv
BSc. Artis Volkovs Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija Zinātniskais asistents   211 Artis.Volkovs@cfi.lu.lv
BSc. Dāvis Zavickis Pašorganizēto sistēmu kinētikas laboratorija Inženieris   437 Davis.Zavickis@cfi.lu.lv
MSc. Aleksejs Zolotarjovs Optisko materiālu laboratorija Pētnieks   430 Aleksejs.Zolotarjovs@cfi.lu.lv
  Margarita Anna Zommere Organisko materiālu laboratorija Inženiere   225 Margarita.Zommere@cfi.lu.lv
Dr.phys. Mārtiņš Zubkins Plāno kārtiņu laboratorija Pētnieks 67251691 210 martins.zubkins@cfi.lu.lv
Dr.rer.nat. Guntars Zvejnieks Pašorganizēto sistēmu kinētikas laboratorija Vadošais pētnieks 29821830 335 guntars.zvejnieks@cfi.lu.lv

SAZIŅAI AR MŪSU DATU AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTU LAURI KLAGIŠU, LŪGUMS RAKSTĪT UZ INFO@DATUSPECIALISTS.LV

Vārds Uzvārds Amats Tālrunis Kabinets E-pasts
Laima Trinklere Zinātniskās padomes priekšsēdētāja 67253592 303 Laima.Trinklere@cfi.lu.lv
Mārtiņš Rutkis Direktors 67854986 203 Martins.Rutkis@cfi.lu.lv
Andris Šternbergs Direktora vietnieks zinātniskajā darbā 67187810 441 andris.sternbergs@cfi.lu.lv
Anatolijs Šarakovskis Direktora vietnieks mācību darbā 67187816 205 anatolijs.sarakovskis@cfi.lu.lv
Andris Anspoks Direktora vietnieks inovācijā 67251691 307 andris.anspoks@cfi.lu.lv
Andris Krūmiņš Direktora palīgs 67187816 541 andris.krumins@cfi.lu.lv
Līga Grīnberga Zinātniskā sekretāre 26415673 538 liga.grinberga@cfi.lu.lv
Līga Klēbaha Biroja administratore 67187816 204 liga.klebaha@cfi.lu.lv
Vārds Uzvārds Amats Tālrunis Kabinets E-pasts
Inese Takere Galvenā grāmatvede 67260571 208 Inese.Takere@cfi.lu.lv
Daina Bullīte Finanšu daļas vadītāja 67260571 208 daina.bullite@cfi.lu.lv
Anastasija Jozepa Materiālu uzskaites grāmatvede 67260571 536 Anastasija.Jozepa@cfi.lu.lv
Vārds Uzvārds Amats Tālrunis Kabinets E-pasts
Daina Popele Personāla vadītāja 67260556 338 daina.popele@cfi.lu.lv
Laura Kalniņa Vecākā eksperte Laura.Kalnina@cfi.lu.lv
Vārds Uzvārds Amats Tālrunis Kabinets E-pasts
Ieva Lācenberga-Rocēna Juriste iepirkuma speciāliste 404 Ieva.Lacenberga-Rocena@cfi.lu.lv
Ilona Heinrihsone Jurista palīgs iepirkumu lietvedis 404 Ilona.Heinrihsone@cfi.lu.lv
Vārds Uzvārds Amats Tālrunis Kabinets E-pasts
Ieva Siliņa Eksperte      
Anna Grūbe Projektu administratore 67187816 338b Anna.Grube@cfi.lu.lv
Elīna Laizāne Projektu administratore   223 elina.laizane@cfi.lu.lv
Ieva Siliņa Projektu administratore     ieva.silina@cfi.lu.lv
Anta Gailiša Vecākais eksperts 29213521 337 Anta.Gailisa@cfi.lu.lv
Vārds Uzvārds Amats Tālrunis Kabinets E-pasts
Roberts Eglītis Vadošais pētnieks 26426703 437 Roberts.Eglitis@cfi.lu.lv
Sergejs Piskunovs Vadošais pētnieks 20093610 433 Sergejs.Piskunovs@cfi.lu.lv
Jurijs Mastrikovs Vadošais pētnieks 25985004 335 Jurijs.Mastrikovs@cfi.lu.lv
Dmitrijs Bočarovs Vadošais pētnieks 29622457 m.29622457 335 Dmitrijs.Bocarovs@cfi.lu.lv
Aleksejs Gopejenko Pētnieks 29558333 335 Aleksejs.Gopejenko@cfi.lu.lv
Marija Isupova Cietvielu fiziķe     Marija.Isupova@cfi.lu.lv
Aleksandrs Sorokins Cietvielu fiziķis     Aleksandrs.Sorokins@cfi.lu.lv
Māra Putniņa Zinātniskā asistente     Mara.Putnina@cfi.lu.lv
Oļegs Lisovskis Zinātniskais asistents 26130472 433 Olegs.Lisovskis@cfi.lu.lv
Inta Isakoviča Inženiere     Inta.Isakovica@cfi.lu.lv
Vārds Uzvārds Amats Tālrunis Kabinets E-pasts
Jānis Kleperis Laboratorijas vadītājs 26436513 241 janis.kleperis@cfi.lu.lv
Gunārs Bajārs Vadošais pētnieks 67187817 238 gunars.bajars@cfi.lu.lv
Līga Grīnberga Vadošā pētniece 26415673 538 liga.grinberga@cfi.lu.lv
Aigars Vītiņš Vadošais pētnieks 67187817 237 Aigars.Vitins@cfi.lu.lv
Ēvalds Pentjušs Vadošais pētnieks 67187817 237 evalds.pentjuss@cfi.lu.lv
Jānis Kļaviņš Vadošais pētnieks 29404742 242 janis.klavins@cfi.lu.lv
Jūlija Hodakovska Pētniece 67262145 235 Julija.Hodakovska@cfi.lu.lv
Mārtiņš Vanags Viespētnieks 26124062 211 Martins.Vanags@cfi.lu.lv
Ainārs Knoks Pētnieks   212 Ainars.Knoks@cfi.lu.lv
Ilze Dimanta Viespētniece   212 ilze.dimanta@lu.lv 
Pēteris Lesničenoks Pētnieks   212 Peteris.Lesnicenoks@cfi.lu.lv
Kaspars Kaprāns Zinātniskais asistents   212 Kaspars.Kaprans@cfi.lu.lv
Artis Volkovs Zinātniskais asistents   211 Artis.Volkovs@cfi.lu.lv
Staņislavs Ložkins Zinātniskais asistents   235  
Matīss Paiders Inženieris   214  
Dagnija Valdniece Inženiere      
Anna Dorondo Inženiere   212  
Vizma Nikolajeva Inženiere     Vizma.Nikolajeva@lu.lv
Antonija Dindune Inženiere      
Jānis Mateuss Inženieris   212  
Biruta Sloka Inženiere     Biruta.Sloka@lu.lv
Vladimirs Ņemcevs Inženieris 26417705 211  
Laimonis Jēkabsons Inženieris 26313376 214 laimonis.jekabsons@cfi.lu.lv
Jānis Balodis Inženieris 67187817 237  
Paulis Gurdziels Inženieris   216  
Ingars Lukoševičs Inženieris   212 Ingars.Lukosevics@cfi.lu.lv
Vārds Uzvārds Amats Tālrunis Kabinets E-pasts
Ēriks Birks Laboratorijas vadītājs 67187522 440 eriks.birks@cfi.lu.lv
Vilnis Dimza Vadošais pētnieks 67260803 438 vilnis.dimza@cfi.lu.lv
Andris Šternbergs Vadošais pētnieks 67187810 441 andris.sternbergs@cfi.lu.lv
Kārlis Bormanis Vadošais pētnieks 67260896 412 karlis.bormanis@cfi.lu.lv
Marija Dunce Vadošā pētniece 67260803 406 marija.dunce@cfi.lu.lv
Māris Kundziņš Pētnieks 67187522 440 maris.kundzins@cfi.lu.lv
Liāna Širmane Pētniece 67187866 412  
Anna Kalvāne Pētniece 67187874 109 anna.kalvane@cfi.lu.lv
Maija Antonova Pētniece 67187874 109 maija.antonova@cfi.lu.lv
Lelde Lāce Zinātniskā asistente 67187522 406 lelde.lace@cfi.lu.lv
Modris Logins Inženieris 67260973 410 Modris.Logins@cfi.lu.lv
Māris Līviņš Inženieris 67187874 108 maris.livins@cfi.lu.lv
Līga Bikše Inženiere   411 Liga.Bikse@cfi.lu.lv
Laura Eglīte Inženiere 67187874 109 Laura.Eglite@cfi.lu.lv
Miks Krišjānis Jurjāns Inženieris   406 Miks.Jurjans@cfi.lu.lv
Vārds Uzvārds Amats Tālrunis Kabinets E-pasts
Ivars Tāle Vadošais pētnieks 67260639 333  
Pēteris Kūlis Vadošais pētnieks 67187511 331 peteris.kulis@cfi.lu.lv
Jānis Jansons Pētnieks 67187511 530 janis.jansons@cfi.lu.lv
Vārds Uzvārds Amats Tālrunis Kabinets E-pasts
Daina Riekstiņa Laboratorijas vadītāja 67261304 330 Daina.Riekstina@cfi.lu.lv
Tamāra Krasta Vadošā pētniece 67261304 330 Tamara.Krasta@cfi.lu.lv
Ļubova Simonova Vadošā pētniece 67261304 330 Lubova.Simonova@cfi.lu.lv
Vārds Uzvārds Amats Tālrunis Kabinets E-pasts
Juris Purāns Laboratorijas vadītājs 67251691 307 juris.purans@cfi.lu.lv
Boriss Poļakovs Vadošais pētnieks 67187511 332 Boriss.Polakovs@cfi.lu.lv
Andris Āzens Vadošais pētnieks 210 andris.azens@cfi.lu.lv
Lauris Dimitročenko Vadošais pētnieks 67187479 244 lauris.dimitrocenko@cfi.lu.lv
Roberts Kalendarevs Vadošais pētnieks 67251691 236 Roberts.Kalendarevs@cfi.lu.lv
Vera Skvorcova Vadošā pētniece 67187473 435 vera.skvorcova@cfi.lu.lv
Mārtiņš Zubkins Pētnieks 210 martins.zubkins@cfi.lu.lv
Edgars Butanovs Pētnieks 540 Edgars.Butanovs@cfi.lu.lv
Leonīds Čuganovs Viespētnieks Leonids.Cugunovs@cfi.lu.lv
Andrejs Kursītis Zinātniskais asistents 67251691 236 andrejs.kursitis@cfi.lu.lv
Kaspars Vilnis Inženieris 210 kaspars.vilnis@cfi.lu.lv
Halil Arslan Fiziķis Halil.Arslan@cfi.lu.lv
Vārds Uzvārds Amats Tālrunis Kabinets E-pasts
Gatis Mozoļevskis Laboratorijas vadītājs gatis.mozolevskis@cfi.lu.lv
Roberts Rimša Pētnieks Roberts.Rimsa@cfi.lu.lv
Vārds Uzvārds Amats Tālrunis Kabinets E-pasts
Alberts Kristiņš Laboratorijas vadītājs 67260856 418 alberts.kristins@cfi.lu.lv
Irina Gvardina Vadošā programmēšanas inženiere 67260856 420 Irina.Gvardina@cfi.lu.lv
Jānis Melderis Vadošais radioelektronikas inženieris 67260856 418 Janis.Melderis@cfi.lu.lv
Juris Veinbergs Vadošais radioelektronikas inženieris 67260856 419 Juris.Veinbergs@cfi.lu.lv
Pjotrs Kaļiņikovs Inženieris 67260856 417 Pjotrs.Kalinikovs@cfi.lu.lv
Vārds Uzvārds Amats Tālrunis Kabinets E-pasts
Alfs Raudis Vecākais eksperts 307 Alfs.Raudis@cfi.lu.lv
Andris Fedotovs Vadošais pētnieks 67260553 527 andris.fedotovs@cfi.lu.lv
Vārds Uzvārds Amats Tālrunis Kabinets E-pasts
Andris Ozoliņš Projekta vadītāja vietnieks 67854983 m. 29207993 402 andris.ozolins@cfi.lu.lv
Jānis Latvels Projektu administrators Janis.Latvels@cfi.lu.lv
Ilze Aulika Attīstības projekta vadītājs ilze.aulika@cfi.lu.lv
Vārds Uzvārds Amats Tālrunis Kabinets E-pasts
Vladimirs Kuzovkovs Laboratorijas vadītājs 27134915 436 Vladimirs.Kuzovkovs@cfi.lu.lv
Deniss Grjaznovs Vadošais pētnieks 27434516 234 Deniss.Grjaznovs@cfi.lu.lv
Olģerts Dumbrājs Vadošais pētnieks 26359386 234 olgerts.dumbrajs@lu.lv
Ēriks Klotiņš Vadošais pētnieks 67187866 434 eriks.klotins@cfi.lu.lv
Jevgēnijs Kotomins Vadošais pētnieks 67187480 436 jevgenijs.kotomins@cfi.lu.lv
Anatolijs Popovs Vadošais pētnieks 67187480 304 Anatolijs.Popovs@cfi.lu.lv
Guntars Zvejnieks Vadošais pētnieks 29821830 335 guntars.zvejnieks@cfi.lu.lv
Leonīds Rusevičs Pētnieks 67187480 306 leonids.rusevics@cfi.lu.lv
Andrejs Česnokovs Zinātniskais asistents 436
Aleksandrs Platoņenko Zinātniskais asistents 25956853 335
Aleksandra Moskina Inženiere
Dāvis Zavickis Inženieris 437 Davis.Zavickis@cfi.lu.lv
Vārds Uzvārds Amats Tālrunis Kabinets E-pasts
Anatolijs Šarakovskis Laboratorijas vadītājs 67187816 205 anatolijs.sarakovskis@cfi.lu.lv
Vladimirs Pankratovs Vadošais pētnieks     Vladimirs.Pankratovs@cfi.lu.lv
Uldis Rogulis Vadošais pētnieks 67260553 526 Uldis.Rogulis@cfi.lu.lv
Māris Spriņģis Vadošais pētnieks 67187471 533 maris.springis@cfi.lu.lv
Jeļena Butikova Vadošā pētniece 67187511 332 jelena.butikova@cfi.lu.lv
Baiba Bērziņa Vadošā pētniece 67253592 246 Baiba.Berzina@cfi.lu.lv
Laima Trinklere Vadošā pētniece 67253592 303 Laima.Trinklere@cfi.lu.lv
Georgijs Čikvaidze Vadošais pētnieks 29217675 241 Georgijs.Cikvaidze@cfi.lu.lv
Jevgēņijs Gabrusenoks Vadošais pētnieks 67251691 237 Jevgenijs.Gabrusenoks@cfi.lu.lv
Ņina Mironova-Ulmane Vadošā pētniece 67251691 435 Nina.Mironova-Ulmane@cfi.lu.lv
Andris Fedotovs Vadošais pētnieks 67260553 527 andris.fedotovs@cfi.lu.lv
Valdis Korsaks Vadošais pētnieks   111 valdis.korsaks@cfi.lu.lv
Jurģis Grūbe Vadošais pētnieks 67187471 532 jurgis.grube@cfi.lu.lv
Andrejs Pavļenko Pētnieks   435  
Edgars Elsts Pētnieks 67260553 m.29977814 529 edgars.elsts@cfi.lu.lv
Andris Antuzevičs Pētnieks   528 Andris.Antuzevics@cfi.lu.lv
Guna Krieķe Pētniece   534 guna.krieke@cfi.lu.lv
Meldra Ķemere Pētniece   529 Meldra.Kemere@cfi.lu.lv
Maksims Poļakovs Pētnieks   435  
Guna Doķe Zinātniskā asistente   534 guna.doke@cfi.lu.lv
Dzintars Bērziņš Zinātniskais asistents 67260553 527  
Poļina Čumičova Inženiere     Polina.Cumicova@cfi.lu.lv
Čiro Federiko Tipaldi Inženieris     Ciro-Federiko.Tipaldi@cfi.lu.lv
Viktorija Pankratova Inženiere     Viktorija.Pankratova@cfi.lu.lv
Haralds Ozols Inženieris     Haralds.Ozols@cfi.lu.lv
Aija Kalniņa Inženiere     Aija.Kalnina@cfi.lu.lv
Jānis Čipa Inženieris     janis.cipa@lu.lv
Elīna Pavlovska Inženiere   512 Elina.Pavlovska@cfi.lu.lv
Vārds Uzvārds Amats Tālrunis Kabinets E-pasts
Aleksejs Kuzmins Laboratorijas vadītājs 67251691 307 Aleksejs.Kuzmins@cfi.lu.lv
Andris Anspoks Vadošais pētnieks 337 andris.anspoks@cfi.lu.lv
Jānis Maniks Vadošais pētnieks 67261132 317 Janis.Maniks@cfi.lu.lv
Ilze Manika Vadošā pētniece 67261132 319 Ilze.Manika@cfi.lu.lv
Faina Muktepāvela Vadošā pētniece 67261132 320 faina.muktepavela@cfi.lu.lv
Aleksandrs Kaļinko Vadošais pētnieks 67251691 307 Aleksandrs.Kalinko@cfi.lu.lv
Kārlis Kundziņš Pētnieks 67187875 405 Karlis.Kundzins@cfi.lu.lv
Inga Jonāne Zinātniskā asistente 67251691 307 inga.jonane@cfi.lu.lv
Arturs Cintiņš Zinātniskais asistents 67251691 307 Arturs.Cintins@cfi.lu.lv
Rolands Grants Inženieris 67261132 317 Rolands.Grants@cfi.lu.lv
Vārds Uzvārds Amats Tālrunis Kabinets E-pasts
Guntars Vaivars Laboratorijas Vadītājs 67262145 241 guntars.vaivars@cfi.lu.lv
Tamara Gavrilovic Vadošā pētniece 428 Tamara.Gavrilovic@cfi.lu.lv
Einārs Sprūģis Inženieris Einars.Sprugis@cfi.lu.lv
Marta Kāne Inženiere Marta.Kane@cfi.lu.lv
Deniss Fedorenko Inženieris Deniss.Fedorenko@cfi.lu.lv
Vārds Uzvārds Amats Tālrunis Kabinets E-pasts
Krišjānis Šmits Laboratorijas vadītājs 67187478 430 krisjanis.smits@cfi.lu.lv
Linards Skuja Vadošais pētnieks 67260756 327 313 315 linards.skuja@cfi.lu.lv
Anatolijs Truhins Vadošais pētnieks 67260756 329 314 315 anatolijs.truhins@cfi.lu.lv
Donāts Millers Vadošais pētnieks 28702551 429 Donats.Millers@cfi.lu.lv
Andrejs Siliņš Vadošais pētnieks 67211405 326 andrejs.silins@cfi.lu.lv
Larisa Grigorjeva Vadošā pētniece 2654803 432 larisa.grigorjeva@cfi.lu.lv
Ivita Bite Pētniece 428 Ivita.Bite@cfi.lu.lv
Katrīna Laganovska Pētniece 428 Katrina.Laganovska@cfi.lu.lv
Aleksejs Zolotarjovs Pētnieks 430 Aleksejs.Zolotarjovs@cfi.lu.lv
Virgīnija Vītola Zinātniskā asistente 429 Virginja.Vitola@lu.lv
Karīna Taranda Inženiere Karina.Taranda@cfi.lu.lv
Agnese Spustaka Inženiere Agnese.Spustaka@cfi.lu.lv
Mareks Seņko Inženieris Mareks.Senko@cfi.lu.lv
Juliāna Kepente Inženiere Juliana.Kepente@cfi.lu.lv
Krišjānis Roze Inženieris 431 Krisjanis.Roze@cfi.lu.lv
Edgars Straumanis Inženieris 431 Edgars.Straumanis@cfi.lu.lv
Ernests Einbergs Inženieris 431 Ernests.Einbergs@cfi.lu.lv
Madara Leimane Inženiere 431 Madara.Leimane@cfi.lu.lv
Krišjānis Auziņš Inženieris 430 Krisjanis.Auzins@cfi.lu.lv
Dr.phys. Mārtiņš Rutkis Laboratorijas vadītājs 67854986 203 Martins.Rutkis@cfi.lu.lv
Dr. chem. Dalius Gudeika Vadošais pētnieks 67260787 225 Dalius.Gudeika@cfi.lu.lv
Dr.phys. Kaspars Pudžs Vadošais pētnieks 67260787 223 Kaspars.Pudz@cfi.lu.lv
Dr.phys. Aivars Vembris Vadošais pētnieks 67260787 223 aivars.vembris@cfi.lu.lv
MSc. Arturs Bundulis Pētnieks 67260787 225 arturs.bundulis@cfi.lu.lv
MSc. Raitis Gržibovskis Pētnieks 67260787 223 raitis.grzibovskis@cfi.lu.lv
Dr. phys. Igors Kaulačs Pētnieks 67260787 226 Igors.Kaulacs@cfi.lu.lv
Dr. phys. Jeļena Miķelsone Pētniece 67260787 225 Jelena.Mikelsone@cfi.lu.lv
MSc. Andrejs Tokmakovs Pētnieks 67187790 309 Andrejs.Tokmakovs@cfi.lu.lv
MSc. Jānis Busenbergs Zinātniskais asistents 67260787 226 janis.busenbergs@cfi.lu.lv
MSc. Elīna Laizāne Zinātniskā asistente 67260787 223 Elina.Laizane@cfi.lu.lv
MSc. Igors Mihailovs Zinātniskais asistents 67260787 225 igors.mihailovs@cfi.lu.lv
MSc. Jūlija Perveņecka Zinātniskā asistente 67260787 225 julija.pervenecka@cfi.lu.lv
MSc. Natālija Tetervenoka Zinātniskā asistente 67260787 225 Natalija.Tetervenoka@cfi.lu.lv
  Anete Bērziņa Inženiere 67260787 225 Anete.Berzina@cfi.lu.lv
  Oskars Bitmets Inženieris 67260787 225 Oskars.Bitmets@cfi.lu.lv
BSc. Mārcis Lielbārdis Inženieris 67260787 225 Marcis.Lielbardis@cfi.lu.lv
BSc. Elza Līna Liniņa Inženiere 67260787 225 elza.linina@cfi.lu.lv
  Laura Stefānija Ozoliņa Inženiere 67260787 225 Laura-Stefanija.Ozolina@cfi.lu.lv
  Patrīcija Paulsone Inženiere 67260787 225 Patricija.Paulsone@cfi.lu.lv
  Vasily Stotskiy Inženieris 67260787 225 Vasily.Stotskiy@cfi.lu.lv
  Normunds Strautnieks Inženieris 67260787 225 Normunds.Strautnieks@cfi.lu.lv
  Margarita Anna Zommere Inženiere 67260787 225 Margarita.Zommere@cfi.lu.lv
MSc. Aleksejs Korabovskis Komercdarbības konsultants      
Vārds Uzvārds Amats Tālrunis Kabinets E-pasts
Jānis Teteris Laboratorijas vadītājs 29414553 336 janis.teteris@cfi.lu.lv
Māra Reinfelde Vadošā pētniece 336 mara.reinfelde@cfi.lu.lv
Vārds Uzvārds Amats Tālrunis Kabinets E-pasts
Māris Ozoliņš Laboratorijas vadītājs 67260868 531 maris.ozolins@cfi.lu.lv
Sergejs Fomins Vadošais pētnieks   521 Sergejs.Fomins@cfi.lu.lv
Varis Karitāns Vadošais pētnieks   520 Varis.Karitans@cfi.lu.lv
Toms Skujiņš Komercdarbības konsultants      
Gunārs Ķīsis Komercdarbības konsultants     Gunars.Kisis@cfi.lu.lv
Paulis Paulīns Cietvielu fiziķis   521  
Vārds Uzvārds Amats Tālrunis Kabinets E-pasts
Jānis Kļaviņš Galvenais Inženieris 29404742 242 janis.klavins@cfi.lu.lv
Vārds Uzvārds Amats Tālrunis Kabinets E-pasts
Raitis Siatkovskis Saimniecības daļas vadītājs 67260545 248 Raitis.Siatkovskis@cfi.lu.lv
Vārds Uzvārds Amats Tālrunis Kabinets E-pasts
Valdis Korsaks Grupas vadītājs 111 valdis.korsaks@cfi.lu.lv
Kristaps Grābens Inženieris 111 Kristaps.Grabens@cfi.lu.lv
Vārds Uzvārds Amats Tālrunis Kabinets E-pasts
Māris Kundziņš Grupas vadītājs 67187522 440 maris.kundzins@cfi.lu.lv
Jurģis Grūbe Mājaslapas administrators 67187471 532 jurgis.grube@cfi.lu.lv
Lija Rihtere Vecākā bibliotekāre 67260793 404 Lija.Rihtere@cfi.lu.lv