LU CFI Zinātniskās padomes locekļi

Nr.Uzvārds VārdsGrādsLU CFI AmatsStruktūrvienība
Darba vieta

Zinātniskās padomes priekšsēdētāja

1.

Laima Trinklere

Dr.phys.

Vadošais pētnieks

Spektroskopijas laboratorija

Zinātniskās padomes priekšsēdētāja vietnieks

2.

Anatolijs Šarakovskis

Dr.phys.

Direktora vietnieks,

Vadošais pētnieks

Spektroskopijas laboratorija

Zinātniskās padomes locekļi

3. Andris Anspoks Dr.phys. Vadošais pētnieks Materiālu morfoloģijas un struktūras pētījumu laboratorija

4.

Mārcis Auziņš

Dr.habil.phys.

 

LU profesors

5. Gunārs Bajārs Dr.chem. Vadošais pētnieks Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija
6. Dmitrijs Bočarovs Dr.phys. Pētnieks Cietvielu elektronisko struktūru datormodelēšanas laboratorija
7. Līga Grīnberga Dr.phys. Vadošais pētnieks Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija
8. Jānis Kleperis Dr.phys. Vadošais pētnieks Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija
9. Māris Knite Dr.habil.phys. RTU profesors

10.

Donāts Millers

Dr.habil.phys.

Vadošais pētnieks

Cietvielu radiācijas fizikas laboratorija

11.

Mārtiņš Rutkis

Dr.phys.

Direktors,

Vadošais pētnieks

Organisko materiālu laboratorija

12.

Andrejs Siliņš

Dr.habil.phys.

Vadošais pētnieks

Amorfo materiālu spektroskopijas laboratorija

LZP Priekšsēdētājs

13.

Andris Šternbergs

Dr.habil.phys.

Direktora vietnieks,
Vadošais pētnieks

Segnetoelektrisko materiālu laboratorija

14.

Anatolijs Truhins

Dr.habil.phys.

Vadošais pētnieks

Amorfo materiālu spektroskopijas laboratorija

15.

Jurģis Grūbe

Dr.phys. Vadošais pētnieks

Spektroskopijas laboratorija

 

LU CFI nolikums