LU CFI Zinātniskās padomes locekļi

Nr. Uzvārds Vārds Grāds LU CFI Amats Struktūrvienība
Darba vieta

Zinātniskās padomes priekšsēdētājs

1 Dmitrijs Bočarovs Dr.phys. Vadošais pētnieks Cietvielu elektronisko struktūru datormodelēšanas laboratorija    

Zinātniskās padomes priekšsēdētāja vietniece

2 Jeļena Butikova Dr.phys. Vadošā pētniece Spektroskopijas laboratorija    

Zinātniskās padomes locekļi

3 Andris Anspoks Dr.phys. Vadošais pētnieks; Direktors EXAFS spektroskopijas laboratorija; Administrācija    
4 Līga Grīnberga Dr.phys. Pētniece; Daļas vadītāja Enerģijas iegūšanas un uzkrāšanas materiālu laboratorija; Informācijas un komunikācijas daļa    
5 Jurģis Grūbe Dr.phys. Vadošais pētnieks Spektroskopijas laboratorija    
6 Sergejs Piskunovs Dr.rer.nat. Laboratorijas vadītājs un Vadošais pētnieks Cietvielu elektronisko struktūru datormodelēšanas laboratorija    
7 Boriss Poļakovs Dr.phys. Vadošais pētnieks Plāno kārtiņu laboratorija    
8 Kaspars Pudžs Dr.phys. Vadošais pētnieks Organisko materiālu laboratorija    
9 Mārtiņš Rutkis Dr.phys. Vadošais pētnieks Organisko materiālu laboratorija    
10 Anatolijs Šarakovskis Dr.phys. Laboratorijas vadītājs un Vadošais pētnieks Spektroskopijas laboratorija    
11 Andris Šternbergs Dr.habil.phys. Vadošais pētnieks; Direktora vietnieks zinātniskajā darbā Segnetoelektrisko materiālu laboratorija; Administrācija    
12 Aivars Vembris Dr.phys. Laboratorijas vadītājs un Vadošais pētnieks Organisko materiālu laboratorija    
13 Virgīnija Vītola Dr.phys. Pētniece Optisko materiālu laboratorija    
 

Zinātniskās padomes nolikums