EURAXESS Latvijas kontaktpunktu tīkla galvenais uzdevums ir informēt un konsultēt ārvalstu zinātniekus par zinātniskās karjeras iespējām Latvijā, kā arī sniegt praktisku atbalstu mobilitātē esošajiem ārvalstu zinātniekiem un to ģimenes locekļiem, kuri vēlas strādāt un dzīvot Latvijā.

EURAXESS Latvijas kontaktpunktu tīkls nodrošinās informāciju un kontaktus atbalsta saņemšanai ārvalstīs tiem zinātniekiem, kas plāno doties mobilitātē.

EURAXESS ir Eiropas Pētniecības telpas iniciatīva, kuras mērķis ir veicināt zinātnieku starptautisko un starpsektoru mobilitāti Eiropā un trešajās valstīs un atbalstīt atvērtu darba tirgu zinātniekiem.

Iniciatīvas mērķa sasniegšanai Eiropas Komisija ir izveidojusi un sadarbībā ar Eiropas Savienības dalībvalstīm un sadarbības partneriem trešajās valstīs – Ziemeļamerikā, Latīņamerikā un Karību jūras reģionā, Diendvidaustrumāzijā, Indijā, Ķīnā, Japānā, Dienvidkorejā – nodrošina EURAXESS tīkla un speciāla izveidotā portāla darbību.

Šobrīd EURAXESS Latvija Kontaktpunktu tīklā ir iesaistījušās šādas valsts augstākās izglītības iestādes – Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Daugavpils universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte, Latvijas Kultūras akadēmija, Jāz. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Latvijas Jūras akadēmija, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Vidzemes Augstskola, privātās augstākās izglītības iestādes – Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola RISEBA, biznesa augstskola Turība, Latvijas Kristīgā akadēmija, Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola, Ekonomikas un kultūras augstskola, Rīgas Juridiskā augstskola un zinātniskās institūcijas – Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs, Latvijas Organiskās sintēzes institūts, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts, nodibinājums Vides risinājumu institūts.

EURAXESS pasākumus Latvijā finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds Atbalsts starptautiskās sadarbības projektu izstrādei un īstenošanai.

 

EURAXESS Latvijas kontaktpunktu tīkls

EURAXESS portāls

   

LU CFI kontaktpersona:

LU CFI personāldaļas vecākā eksperte
Dr. sc. administr. Laura Kalniņa
Laura.Kalnina