Nanotehnoloģiju centrs atrodas institūta tīrtelpās 650 m2 platībā ar kontrolētu vidi (ISO klase 4 – 8), vismodernākajām iekārtām un personāla zināšanām par visprogresīvāko nano- un mikroražošanu gan fundamentālo pētījumu, gan iekārtu izstrādes jomā.

Procesi tīrtelpās tiek nepārtraukti uzlaboti, un notiek to kvalitātes kontrole saskaņā ar ISO 9001 sertifikātu. 

Nanotehnoloģiju centrs ir daļa no EuroNanoLab. 


KOMPETENCES

Plānās kārtiņas

Mikrofluīdika

OLED

Polimēru fotonika

1D un 2D materiālu nanoierīces

Plašs plāno kārtiņu nogulsnēšanas metožu klāsts un jaunu materiālu izstrāde Izmantojot PDMS un dažādus citus neabsorbējošus materiālus, orientējamies uz pielietojumiem bioloģijā: orgānos-uz-čipa un ārpusšūnu vezikulās Pilns izgatavošanas un raksturošanas cikls Interferometeri, modulatori, gredzena rezonatori un citas ierīces, kurās izmanto organisko materiālu nelineārās īpašības Grafēna un nanovadu sensori un citas ierīces

Tehnoloģijas

 • PLĀNO KĀRTIŅU NOGULSNĒŠANA
  Termiskā iztvaicēšana, magnetronā izputināšana (DC,RF, reaktīvā, HIPIMS), impulsu lāzeru izputināšana, atomu slāņa uzklāšana, plazmas ķīmisko tvaiku nogulsnēšana, tintes drukāšana, rotācijas pārklāšana

 • LITOGRĀFIJA
  Elektronu staru litogrāfija, UV litogrāfija, tiešā ieraksta lāzerlitogrāfija 

 • KODINĀŠANA
  Reaktīvā jonu kodināšana, mitrā kodināšana

 • RAKSTUROŠANA
  SEM-FIB, EDS, EBDS, STEM, TEM, profilētāji, zondes stacija, optiskie mikroskopi, piliena formas analizators, XPS, EPR un citas spektroskopiskās raksturošanas iekārtas 

 • CITAS
  Cimdu kaste, universāls šauru vadu saistītājs, HMDS krāsns, plazmas tīrītājs, 3D printeris, velkmes skapis utt. Elektroķīmiskā un gāzu analīze


Iespējas

Lieliski aprīkotais nanotehnoloģiju centrs piedāvā plašas R&D iespējas. Centrs ir atvērtās piekļuves laboratorija, kurā notiek gan elitāri akadēmiski pētījumi, gan dažādas aktivitātes sadarbībai ar industriju.


Tīrtelpu tehniskā atbalsta grupa ir atbildīga par tīrtelpu drošību un infrastruktūru – ventilācijas, gaisa nosūces, tīrā sausā gaisa, gāzu apgādes sistēmām, kā arī elektrību u.c.

Tīrtelpu palīdzības kontakti (24/7)

T: +371 20221109

Tīrtelpu tehniskās atbalsta grupas dalībnieki:

LU CFI tīrtelpu vadītājs: Valdis Korsaks
T: +371 6437272
E: Valdis.Korsaks@cfi.lu.lv

Galvenais inženieris: Jānis Kļaviņš
T: +371 29404742
E: Janis.Klavins@cfi.lu.lv

Servisa inženieris: Jānis Līpenīts
T: +371 29479648
E: Lipenits.Janis@cfi.lu.lv

IT atbalsts: Jānis Busenbergs
T: +371 26374996
E: Janis.Busenbergs@cfi.lu.lv

LU CFI direktors: Mārtiņš Rutkis
T: +371 67854986
E: Martins.Rutkis@cfi.lu.lv

1. LU CFI darbinieks

 • Kontaktējieties ar LU CFI tīrtelpu vadītāju
 • Vispārējā darba aizsardzības apmācība
 • Specifiskā darba aizsardzības apmācība par:
  • Norādījumi drošam darbam ar mākslīgo optisko starojumu
  • Speciālo gāzu izmantošana
  • Darbs ar ķīmiju
  • Radiācijas drošība
 • Tīrtelpu drošības un izmatošanas apmācība (4.5 st.) + LIMS apmācība (1 st.), (LIMS, ja nepieciešams)
 • Saņemiet pieeju tīrtelpām

2. Ārējais akadēmiskais, ārējais industriālais un cits lietotājs

 • Sazinieties ar MATERIZE projektu departamentu info@materize.com.
 • MATERIZE projektu departaments apstiprina ārējo lietotāju saistības ar LU CFI.
 • Vispārējā darba aizsardzības apmācība
 • Tīrtelpu drošības un izmatošanas apmācība (4.5 st.) + LIMS apmācība (1 st.) (LIMS, ja nepieciešams)
 • Saņemiet pieeju tīrtelpām

MATERIZE projektu departamenta kontakti:

T: +371 6633 4488
F: +371 6713 2778
E: info@materize.com

Atbildīgais par vispārējo darba aizsardzības apmācību:

Raitis Siatkovskis
M: +371 29459864
E: Raitis.Siatkovskis@cfi.lu.lv

Atbildīgais par specifisko darba aizsardzības apmācību (lietotājam jāsazinās ar atbildīgo personu par apmācības norises laiku).

1. Norādījumi drošam darbam ar mākslīgo optisko starojumu

Dr. Phys.  Jurģis Grūbe
E: Jurgis.Grube@cfi.lu.lv

2. Darbs ar speciālajām gāzēm

Dr. Phys.  Valdis Korsaks
M: +371 26437272
E: Valdis.Korsaks@cfi.lu.lv

3. Darbs ar ķīmiju

Dr. Phys.  Guntars Vaivars
M: +371 20242643
E: Guntars.Vaivars@cfi.lu.lv

4. Radiācijas drošība

Dr. Phys.  Jānis Jansons
M: +371 26475311
E: Janis.Jansons@cfi.lu.lv

Atbildīgais par tīrtelpu drošības un izmantošanas apmācību:

Dr. Phys.  Valdis Korsaks
M: +371 26437272
E: Valdis.Korsaks@cfi.lu.lv

Lietotājam jāpiesakās pirms apmācības. Rakstiet e-pastu tīrtelpu drošības un pareizas izmantošanas apmācības atbildīgajam (norādiet datumu, kad vēlaties apmeklēt apmācību).

Tīrtelpu drošības un pareizas izmantošanas apmācība tiek organizēta pēc grafika, kurš redzams zemāk. (datumi un laiki var mainīties atkarībā no vajadzības):

Datums Laiks Vieta
09.08.2022 10:00-15:30 2. stāva zāle, Valdis Korsaks
23.08.2022 10:00-15:30 2. stāva zāle, Valdis Korsaks
06.09.2022 10:00-15:30 2. stāva zāle, Valdis Korsaks
20.09.2022 10:00-15:30 2. stāva zāle, Valdis Korsaks
04.10.2022 10:00-15:30 2. stāva zāle, Valdis Korsaks
18.10.2022 10:00-15:30 2. stāva zāle, Valdis Korsaks
01.11.2022 10:00-15:30 2. stāva zāle, Valdis Korsaks
15.11.2022 10:00-15:30 2. stāva zāle, Valdis Korsaks